Republika Hrvatska

/Tag: Republika Hrvatska

Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Natječaj je objavljen u sklopu Mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”, Podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva” iz Programa ruralnog razvoja […]

By | 2017-12-20T12:11:11+00:00 9. kolovoza 2016.|

Sudjeluj u foto natječaju “Zamisli Europu bez granica”

Sudjeluj u foto natječaju, osvoji putovanje u Bruxelles i fotografsku oprema u vrijednosti do 2000 eura. Europski socijalisti u Odboru regija pokrenuli su foto natječaj na temu “Zamisli Europu bez granica”. Amaterski i profesionalni fotografi s naršenih 18 godina i prebivalištem u jednoj od 28 zemalja članica EU mogu poslati fotografije s prikazom svoje interpretacije [...]

By | 2017-12-20T12:12:01+00:00 6. svibnja 2016.|

Otvoreno 78 postupaka za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u 2015. godini

Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o prihvaćanju Plana apsorpcije Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020., kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014.-2020. i Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. […]

By | 2017-12-20T12:13:30+00:00 27. studenoga 2015.|

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

Predmet natječaja je dodjela sredstava iz Podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljiprivrednicima”, Operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 godine. […]

By | 2017-12-20T12:14:10+00:00 2. listopada 2015.|

Javni poziv – Revitalizacija poslovnih prostora

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost Revitalizacija poslovnih prostora. Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva  (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 28.09.2015. do 19.10.2015. godine. 2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog [...]

By | 2017-12-20T12:14:32+00:00 17. rujna 2015.|

Povećanje raspoloživih sredstava za sufinanciranje projekata iz 1. Natječaja za mjeru 4

Slijedom iznimnog interesa potencijalnih korisnika za sufinanciranjem ulaganja u sklopu mjere 4, operacije 4.1.1., 4.1.2 i 4.2.1, Ministarstvo poljoprivrede, uz prethodne konzultacije s članovima Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. odlučilo je povećati razinu raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj, zaključen 15. travnja 2015. godine. Podsjetimo, [...]

By | 2017-12-20T12:15:29+00:00 7. kolovoza 2015.|

Najava natječaja za poticanje primjene i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije

Namjena natječaja je poticanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja radi optimiranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja. […]

By | 2017-12-20T12:15:31+00:00 6. kolovoza 2015.|

Izrada studije izvodljivosti i ekonomsko-financijske analize modernizacije željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik, dionica Okučani – Vinkovci

Predmet nabave je usluga izrade studije izvodljivosti i ekonomsko-financijske analize modernizacije željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – DG na dionici Okučani – Vinkovci prema Projektnom zadatku koji je sastavni dio prijave. […]

By | 2017-12-20T12:15:42+00:00 24. srpnja 2015.|

Program transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERRANEAN

Program INTERREG MEDITERRANEAN 2014.-2020. pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s prvim pozivom na dostavu projektnih prijedloga. Odlukom Europske komisije od 2. lipnja 2015. odobren je Program suradnje je te je svečanim lansiranjem programa održanim 23. lipnja 2015. […]

By | 2017-12-20T12:15:48+00:00 23. srpnja 2015.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja