razvoj

/Tag: razvoj

Natječaj za poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma

Opći cilj Poziva podrazumijeva poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, dok se specifični ciljevi ogledaju u sljedećem: unapređenje turističke kvalitete […]

By | 2017-12-20T12:11:11+00:00 10. kolovoza 2016.|

Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Natječaj je objavljen u sklopu Mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”, Podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva” iz Programa ruralnog razvoja […]

By | 2017-12-20T12:11:11+00:00 9. kolovoza 2016.|

Nacrt prijedloga Strategije regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020. godine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na svojim je mrežnim stranicama objavilo dokument nacrta prijedloga Strategije regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020. […]

By | 2017-12-20T12:11:14+00:00 29. srpnja 2016.|

Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima koji je otvoren do 3. lipnja 2016. godine. Predmet poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora HTZ-a za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima […]

By | 2017-12-20T12:11:52+00:00 18. svibnja 2016.|

Javni poziv EUREKA 2016.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u 2016. godini iz programa EUREKA. Ovim programom potiču se mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. […]

By | 2017-12-20T12:11:57+00:00 17. svibnja 2016.|

Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2016.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan natječaja za 2016. godinu za Program ruralnog razvoja. Plan je formiran poštujući potrebe potencijalnih korisnika, i administrativnih kapaciteta kako bi obrada prijava bila provedena učinkovito i brzo. […]

By | 2017-12-20T12:12:04+00:00 4. svibnja 2016.|

Otvoren Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata iz mjere 16 „Suradnja“

Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata iz mjere 16 „Suradnja“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). […]

By | 2017-12-20T12:12:10+00:00 26. travnja 2016.|

Održana radionica provedbe Razvojne strategije

Održana je prva radionica provedbe Strategije razvoja grada Siska sa glavnom temom predstavljanje Strategije razvoja grada Sisak i Baze projekata grada Siska. Radionici je prisustvovalo 26 predstavnika gospodarskog, društvenog sektora od ravnatelja škola do predstavnika velikih poduzeća i poduzetničkih inkubatora. […]

By | 2017-12-20T12:12:39+00:00 2. ožujka 2016.|

Prikupljanje podataka, potvrđivanje i analiza u pogledu indikatorskog okvira za praćenje Garancija za mlade

Natječaj je otvoren s ciljem pružanja tehničke pomoći Europskoj komisiji i državama članicama Europske unije prilikom godišnjeg prikupljanja podataka o sustavima za mlade (Garancije za mlade) i njihovim ovjeravanjem. Pružatelj usluga tehničke pomoći, Europskoj komisiji će pružiti stručnu pomoć u sastavljanju statističkih i izvedenih pokazatelja vezanih za izravne i popratne pokazatelje sustava Garancije za mlade te [...]

By | 2017-12-20T12:12:39+00:00 1. ožujka 2016.|

EK prihvatila Strategiju e-Hrvatska 2020

Europska komisija je potvrdila da Strategija e-Hrvatska 2020 ispunjava sve preduvjete  te da ne postoje prepreke za pokretanje poziva za dostavu projektnih prijedloga u iznosu od 105 milijuna eura namijenjenih razvoju e-usluga za građane i poslovne subjekte, a sve to u postupku praćenja ispunjavanja zadanih kriterija […]

By | 2017-12-20T12:13:01+00:00 22. siječnja 2016.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja