Poboljšanje

/Tag: Poboljšanje

Objavljen Pravilnik o provedbi mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo u Narodnim novinama Pravilnik o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja […]

By | 2017-12-20T12:11:11+00:00 10. kolovoza 2016.|

Natječaj za poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma

Opći cilj Poziva podrazumijeva poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, dok se specifični ciljevi ogledaju u sljedećem: unapređenje turističke kvalitete […]

By | 2017-12-20T12:11:11+00:00 10. kolovoza 2016.|

Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Natječaj je objavljen u sklopu Mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”, Podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva” iz Programa ruralnog razvoja […]

By | 2017-12-20T12:11:11+00:00 9. kolovoza 2016.|

Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2016.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan natječaja za 2016. godinu za Program ruralnog razvoja. Plan je formiran poštujući potrebe potencijalnih korisnika, i administrativnih kapaciteta kako bi obrada prijava bila provedena učinkovito i brzo. […]

By | 2017-12-20T12:12:04+00:00 4. svibnja 2016.|

Objavljen natječaj za znanstvene projekte iz područja klimatskih promjena

Hrvatska zaklada za znanost objavila natječaj vrijedan 17 milijuna kuna za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. . Izradu programa koordiniralo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a sredstva su osigurana iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  „Naši [...]

By | 2017-12-20T12:12:20+00:00 11. travnja 2016.|

Javne politike za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih usluga u Hrvatskoj

Dokument Javne politike za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih usluga u Hrvatskoj sadrži prijedloge mjera za poboljšanje konkurentnosti ovog strateški važnog sektora za gospodarstvo EU i Hrvatske. […]

By | 2017-12-20T12:13:09+00:00 13. siječnja 2016.|

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

Predmet natječaja je dodjela sredstava iz Podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljiprivrednicima”, Operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 godine. […]

By | 2017-12-20T12:14:10+00:00 2. listopada 2015.|

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz IKT

Cilj ovog natječaja je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija. Prihvatljivi prijavitelji Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Prihvatljive [...]

By | 2017-12-20T12:14:23+00:00 22. rujna 2015.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja