INTERREG

/Tag: INTERREG

Program transnacionalne suradnje Interreg V-B DUNAV 2014.-2020. – otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga Seed Money Facility

Program je osmišljen u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje i nudi financijsku potporu za transnacionalne projekte koji doprinose razvoju inovativne, bolje pristupačne i održive dunavske regije. […]

By | 2017-12-20T12:08:28+00:00 9. listopada 2017.|

Nacionalni info dan za INTERREG Central Europe 2014. – 2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, poziva Vas na sudjelovanje na nacionalnom info danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pripreme za prijavu na drugi poziv. […]

By | 2017-12-20T12:12:00+00:00 11. svibnja 2016.|

INTERREG ADRION – objavljen prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga

Program transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u Jadranskoj i jonskoj regiji na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga.Detaljne uvjete i rokove za 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći u Priručniku za prijavu (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Package”). [...]

By | 2017-12-20T12:12:53+00:00 3. veljače 2016.|

Natječaj za popunu radnog mjesta HEAD of JOINT SECRETARIAT for 2014-2020 (Interreg V-A)

Regija Veneto raspisala je natječaj za popunu radnog mjesta HEAD of JOINT SECRETARIAT for 2014-2020 (Interreg V-A) Italy-Croatia CBC Programme u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020. (http://www.italy-croatia.eu/jobs). […]

By | 2017-12-20T12:12:59+00:00 28. siječnja 2016.|

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Predmet ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga je sufinanciranje operacija koje učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa: promicati održivo, sigurno i rezonantno granično područje usvajajući pametne pristupe za očuvanje, […]

By | 2017-12-20T12:13:01+00:00 22. siječnja 2016.|

Europska komisija donijela nove programe prekogranične suradnje

Europska komisija objavila je sedam novih programa prekogranične suradnje koji su vrijedni više od 740 milijuna eura. Programi se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta za pretpristupnu pomoć. […]

By | 2017-12-20T12:13:14+00:00 30. prosinca 2015.|

Publikacija o teritorijalnoj suradnji u Europi

Publikacija prikazuje povijesni pregled teritorijalne suradnje u Europi, kroz dva poglavlja: Europska unija i politike suradnje preko njezinih unutarnjih i vanjskih granica i teritorijalna suradnja na granicama zemalja Europske unije. Kroz cijelu publikaciju, naglasak se stavlja na europski program INTERREG EUROPE u razdoblju 2014.-2020. godine, koji je pokrenut s ciljem jačanja učinaka Kohezijske politike Europske [...]

By | 2017-12-20T12:13:17+00:00 22. prosinca 2015.|

Produžen rok za javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. do 06. listopada 2015.

Otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).  […]

By | 2017-12-20T12:14:56+00:00 3. rujna 2015.|

Objavljen poziv na konzultacije u okviru Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020. jedan je od elemenata koji bi trebali doprinijeti ostvarenju pametnog, održivog i uključivog razvoja kroz prekograničnu suradnju. Program je trenutno u procesu izrade. Organiziraju se dvije radionice: 17. lipnja 2015. godine u Trstu, 19. lipnja 2015. godine u Solinu. Radionice imaju za cilj zainteresirane dionike informirati o statusu [...]

By | 2017-12-20T12:16:09+00:00 17. lipnja 2015.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja