Strategija

/Strategija
Strategija 2017-12-20T12:07:46+00:00

Poziv

PRVI POZIV NA PREDLAGANJE RAZVOJNIH PROJEKATA ZA BAZU PROJEKATA RAZVOJNE STRATEGIJE GRADA SISKA 2015.-2020.

Razvojna agencija Sisak projekti d.o.o., u svrhu provedbe razvojne strategije Grada Siska 2015.-2020. godine i identifikaciju razvojnih projekata od iznimne važnosti za sufinanciranje iz EU i drugih fondova

RASPISUJE

PRVI POZIV NA PREDLAGANJE RAZVOJNIH PROJEKATA ZA BAZU PROJEKATA

Razvojne strategije grada Siska 2015.-2020.

Svrha ovog poziva je identificirati i prikupiti ideje, prijedloge i projekte, kako one u pripremi tako i one u tijeku, koji su važni za razvoj grada Siska, za ostvarivanje ciljeva i prioriteta utvrđenih Razvojnom strategijom.

Prikupljene ideje, prijedlozi i projekti kontinuirano će biti unošeni u bazu podataka kao bi ista postala i bila održavana kao cjelovita baza svih projekata u gradu Sisku iz koje će biti moguće pratiti njihov status, realizaciju, financiranje, stupanje dovršenosti projekta, usklađivanje sa potrebama i mogućnostima JLS-a.

Baza projekata bit će osnova zainteresiranim dionicima da temeljem strateških ciljeva i mjera utvrđenih u Razvojnoj strategiji izabiru one od najvećeg prioriteta za razvoj grada Siska odnosno one od regionalne i nacionalne važnosti te da se u konačnici povežu slični projekti kako bi se povećao njihov učinak.

Tekst Razvojne strategije grada Siska možete preuzeti na mrežnim stranicama http://sisak-projekti.hr/wp-content/uploads/2014/12/StrategijaRazvojaGSk_2015-20201.pdf

Na ovaj poziv mogu se prijaviti projekti u svim područjima razvoja, a prijaviti ih mogu sve pravne osobe i fizičke osobe s registriranom djelatnošću u Republici Hrvatskoj uz uvjet da će se projekt provoditi na području grada Siska.

Prijedlozi projekata dostavljaju elektroničkom poštom se na elektronički popunjenom obrascu koji valja preuzeti sa sljedeće adrese: http://sisak-projekti.hr/strategija/ i dostaviti na adresu elektroničke pošte:

luka.vukelic@sisak.hr sa naznakom (SUBJECT/PREDMET) Baza podataka

Poziv je otvoren od 21.3. do 20.5.2016. godine.

Za sve informacije možete nazvati na broj telefona 044 525 838, Luka Vukelić ili pisati na adresu

elektroničke pošte luka.vukelic@sisak.hr

Upitnik

Upitnik za unos podataka razvojnih projekata i ideja

Poduzeće Sisak projekti, Gradska razvojna agencija, radi provedbe i učinkovitijeg praćenja gradske razvojne Strategije, ažurira Bazu razvojnih projekata. Cilj je prikupiti ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj grada na jednom mjestu te za ostvarivanje ciljeva i mjera utvrđenih Gradskom razvojnom strategijom. Ideje, projekte i prijedloge moguće je dodati u bazu ispunjavanjem upitnika, kojeg možete preuzeti s ove mrežne stranice. Također možete preuzeti i prezentaciju o Bazi projekata i vodič za popunjavanje iste. Prikupljeni prijedlozi biti će sastavljeni u cjelovitu baza svih projekata.

Baza projekata

Baza projekata grada Siska

BAZA PROJEKATA je jedinstveni i pregledni očekivane gradske projektne aktivnosti kojim se organizira i osigurava cjelovit i transparentan uvid u sve razvojne inicijative, projekte i projektne aktivnosti. Omogućuje se uspješno vrednovanje i odabir razvojnih projekata radi ostvarivanja utvrđenih strateških ciljeva i prioriteta grada; pridonosi optimalnom korištenju raspoloživih financijskih resursa, vlastitih (gradskih i lokalnih), državnih, EU, privatnih i drugih, u skladu s mogućnostima i prilikama za financiranje tih projekata; omogućuje se praćenje i vrednovanje rezultata i učinaka projekta po razvoj grada.

Baza projekata je podloga i osnova za vrednovanje, odabir i predlaganje projekata radi donošenja odluke o sufinanciranju i preporuka za kandidiranje za dostupna financijska sredstva. Baza je javno dostupna u elektronskom obliku. Bazom upravljanja poduzeće Sisak projekti, koje ima obavezu vrednovanja i izvještavanja o provedbi aktivnosti predviđenih Bazom.

Strategija razvoj grada Siska

Strategija razvoja grada Siska 2015. - 2020.

Strategija razvoja grada Siska 2016. – 2020. rezultat je rada temeljnog na partnerstvu između ključnih dionika razvojnih sektora grada, predstavlja konsenzus oko razvoja svih važnih sektora u budućnosti. Više od 100 najvažnijih predstavnika društvenog i gospodarskog sektora sudjelovalo je na izradi strategije.

Strategija će pridonijeti i uspješnijem privlačenju i natjecanju za financijska sredstva iz potencijalnih izvora za financiranje. Ona je  prilagodljiv razvojni plan sastavljen od razrađenih projekata predstavljenih u Bazi projekata.

Strategija razvoja grada Siska je instrument za planiranje vlastitih sredstava, ali i za nastupanje prema različitim donatorima i investitorima, uključujući Vladu Republike Hrvatske te fondove Europske unije.

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja