Provedeni projekti u 2014. godini

HOT SPOT Croatia

Ugovorno tijelo: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske
VRIJEDNOST kn: 30. 778.55

Pomoćnik u nastavi

Ugovorno tijelo: Min. socijalne politike i mladih
VRIJEDNOST kn: 1.780.793,33

Siscia civitas mundi

Ugovorno tijelo: UNDP- Ministarstvo regionalnog razvoja
VRIJEDNSOT kn: 40.000,00

ESCO model

Ugovorno tijelo: APN- Ministarstvo zaštite okoliša
VRIJEDNOST kn: 350.000,00

Lokalni programi za mlade

Ugovorno tijelo: Ministarstvo socijalne politike i mladih
VRIJEDNOST kn: 57.000,00