Projekti

/Projekti
Projekti 2017-12-20T12:07:47+00:00

Provedeni projekti u 2014. godini

HOT SPOT Croatia

Ugovorno tijelo: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske
VRIJEDNOST kn: 30. 778.55

Pomoćnik u nastavi

Ugovorno tijelo: Min. socijalne politike i mladih
VRIJEDNOST kn: 1.780.793,33

Siscia civitas mundi

Ugovorno tijelo: UNDP- Ministarstvo regionalnog razvoja
VRIJEDNSOT kn: 40.000,00

ESCO model

Ugovorno tijelo: APN- Ministarstvo zaštite okoliša
VRIJEDNOST kn: 350.000,00

Lokalni programi za mlade

Ugovorno tijelo: Ministarstvo socijalne politike i mladih
VRIJEDNOST kn: 57.000,00

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja