Projekti u pripremi

/Projekti u pripremi
Projekti u pripremi 2017-12-20T12:07:47+00:00

Centar izvrsnosti i kreativnosti - kreativni inkubator

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. MINPO- BRI
Sisak projekti d.o.o. osniva Centar izvrsnosti i kreativnosti – kreativni inkubator koji je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima na području Sisačko – moslavačke županije koji posjeduju znanja i ideje iz sektora kreativnih industrija čija se djelatnost temelji na visokim tehnologijama i inovacijama
VRIJEDNOST PROJEKTA: 9.000.000,00

Poboljšanje poslovne infrastrukture Grada Siska

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. MINPO- BRI
Projekt „Poboljšanje poslovne infrastrukture Grada Siska“ je projekt poboljšanja infrastrukturnih uvjeta u Poslovnoj zoni „Komunalna zona“ kojim se namjerava zonu promovirati kao glavnog davatelja podrške razvoju MSP-a te kao prostor koji može odgovoriti na sve potrebe potencijalnih investitora odnosno malih i srednjih poduzeća u zajednici.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.000.000,00

Izgradnja vodovodne mreže Staro selo

Ministarstvo poljoprivrede Ruralni razvoj- Mjera 7.4
Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.500.000,00

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Svinjičko-Gušće

Ministarstvo poljoprivrede Ruralni razvoj- Mjera 7.4
Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.500.000,00

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Odra- Sisak

Ministarstvo poljoprivrede Ruralni razvoj- Mjera 7.4
Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.500.000,00

Uređenje DVD Stara Drenčina

Ministarstvo poljoprivrede Ruralni razvoj- Mjera 7.4
Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.500.000,00

Uređenje DVD Topolovac

Ministarstvo poljoprivrede Ruralni razvoj- Mjera 7.4
Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.500.000,00

Uređenje DVD Lonja

Ministarstvo poljoprivrede Ruralni razvoj- Mjera 7.4
Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.500.000,00

Uređenje i adaptacija dječjih vrtića

Ministarstvo poljoprivrede Ruralni razvoj- Mjera 7.4
Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.500.000,00

Razvojna strategija Grada Sisak 2014-2020

Grad Sisak
VRIJEDNOST PROJEKTA: 65.000,00

Terme Siscia

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Projekt Terme Siscia je polivalentni projekt čiju okosnicu čini lječilišno-rehabilitacijski centar, znanstveno-tehnološki park, međunarodni paraolimpijski sportski centar i prerada jodne vode u farmakološke proizvode.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 41.800.000,00€

Info centra industrijske baštine – Holandska kuća

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020 Investicijski prioritet 6c
Očuvanje, zaštita, promicanje razvoj prirodne i kulturne baštine
„Info-centar industrijske baštine-Holandska kuća” je projekt unapređenja javne turističke infrastrukture u gradu Sisku u cilju valorizacije bogate industrijske baštine grada Siska u kulturno-turističke i razvojne svrhe.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 27.000.000,00

Siscia civitas mundi- stavljanje arheoloških lokaliteta u turističku funkciju

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020 Investicijski prioritet 6c
Očuvanje, zaštita, promicanje razvoj prirodne i kulturne baštine
Projektom „Siscia Civitas Mundi – stavljanje arheoloških lokaliteta u turističku funkciju” planiraju se radovi izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i dogradnje postojećih kulturno povijesnih građevina i lokaliteta sa statusom spomenika kulture na 3 lokacija u gradu Sisku. Projekt predviđa za budući Interpretacijski centar Siscia -Sv.Kvirin izgradnju nove građevine na dvije etaže te radove na uređenju okoliša i uređenju parkirališta na prostoru koji je smješten između Ulice Ferde Hefelea, Ulice Vatroslava Jagića i Ulice Antuna Cuvaja površine 1.5 hektara.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 20.929.000,00

Šetnica – Kupska priča

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020 Investicijski prioritet 6c
Očuvanje, zaštita, promicanje razvoj prirodne i kulturne baštine
„Šetnica- Kupska priča“ projekt je revitalizacije i podizanja atraktivnosti vrijednih povijesnih građevina grada Siska u turističke svrhe kako bi se povećala turistička atraktivnost Grada Siska te će se tako doprinijeti unapređenju konkurentnosti turističke ponude grada Siska i Sisačko-moslavačke županije te Središnje Hrvatske. Šetnica je projektirana iz dva segmenta između kojih je zona obuhvata prema projektu Komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku. Kada bude dovršeno Komunalno pristanište imati će 194. veza te će omogućavati pristajanje plovila dužine do 8 metara.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.726.000,00

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja