Putem poveznice preuzmite izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.: Godisnje_izvjesce