Poslovne zone

/Poslovne zone
Poslovne zone 2017-12-20T12:07:49+00:00

Komunalna zona

Adresa: Zagrebačka bb
Ukupna površina zone je 21,6 ha, od čega je dostupno 0,2 ha na jednoj slobodnoj parceli dok je ukupno zauzeto 36 parcela.
Komunalna zona opremljena je električnom energijom i visokonaponskom strujom, čija snaga ovisi o zahtjevima investitora, sa naponom od 0,4 kV. Također tu je javna rasvjeta, pitka voda i sustav za odvodnju otpadnih voda. Također dostupan je prirodni plin tlaka 0.4 bara.
-u zoni djeluje 37 poslovnih subjekata
-djelatnosti koje se obavljaju u zoni: proizvodna, poslovna, uslužna, ugostiteljska
-prosječna veličina parcele je oko 7000 m2, u rasponu od 1000 do 20000 m2
-mogući projekti uključuju zatvorena, otvorena ili natkrivena skladišta, hladnjače, željeznički terminal, distributivni centar, carinsku zonu i drugo
-zona nudi prenost neposredne blizine željezničkog kolodvora i riječne luke

Komunalna zona smještena je uz sjeverozapadni ulaz u Sisak između velikih stambenih četvrti, riječne luke, robnog i carniskog terminala kao i glavnog gradskog kolodvora. Zona je potpuno opremljena i adresa je nekoliko važnijih tvrtki proizvodne i prodajne djelatnosti a također nudi usluge poput Hrvatske Pošte ili CVH.

Tanina - Gorički

Adresa: Nikole Tesle bb
Ukupna površina zone je 5,2 ha koji su raspoređeni kroz 47 parcela a koje su sve zauzete.
Komunalna zona opremljena je električnom energijom i visokonaponskom strujom, čija snaga ovisi o zahtjevima investitora, sa naponom od 0,4 kV. Također tu je javna rasvjeta, pitka voda i sustav za odvodnju otpadnih voda. Također dostupan je prirodni plin tlaka 0.4 bara.
-u zoni djeluje 18 poslovnih subjekata
-djelatnosti koje se obavljaju u zoni: proizvodna, poslovna, uslužna, ugostiteljska
-prosječna veličina parcele je oko 1000 m2, u rasponu od 1000 do 6000 m2

Zona smještena u neposrednoj blizini gradskog središta i važne gradske prometnice, Ul. Ivana Fistrovića, zbog koje ona na mjestu gdje se integriraju blizina gradskog središta i protočnost istočne obilaznice grada Siska. Zonu već godinama prepoznaje velik broj obrtnika koji su upravo na ovom mjestu nastavili svoju tradicionalnu djelatnost. Integracija obrtničke tradicije i prometne povezanosti čine ovu zonu trajno zanimljivom.

Južna industrijska zona

Adresa: Božidara Adžije 19
Ukupna površina zone je 41.1 ha.
Komunalna zona opremljena je električnom energijom i visokonaponskom strujom, čija snaga ovisi o zahtjevima investitora, sa naponom od 0,4 kV i 6kV. Također tu je pitka voda i sustav za odvodnju otpadnih voda promjera 900mm. Također dostupan je prirodni plin tlaka 0.4 bara.
-djelatnosti koje se obavljaju u zoni: proizvodna, industrijska, poslovna
-u zoni je dostupno 13 parcela, na površini od 32,8 ha gdje je najveća dostupna parcela površine 20.2 ha.
-prosječna veličina parcele je oko 27000 m2, dok je veličinu sobodnih parcela moguće definirati prema potrebama investitora
-ostale pogodnosti za investitore uključuju neposrednu blizinu željezničkog kolosjeka
-mogući projekti uključuju zatvorena, otvorena ili natkrivena skladišta, hladnjače, radionice, kontejnerski terminal, distributivni centar i drugo

Južna industrijska zona nastala je na temeljima nekadašnjeg metalo-prerađivačkog diva Sisačke željezare, danas je to moderna industrijska zona koja privlači investitore zbog iznimno raznolikog spektra djelatnosti koje je moguće obavljati na ovom mjestu ali i odlične prometne povezanosti iste. Industrijska proizvodnja, djelatnosti obnove okoliša i iskorištavanja postojećih resursa samo su neke od pogodnosti dok je neposredna blizina drugih velikih gradskih industrijskih središta kao i blizina željezničke infrastrukture tek dio mogućnosti.

JIZ - Novo Pračno

Ukupna površina zone je 14.5 ha koji su raspoređeni kroz 16 parcela od kojih je 10 slobodno. Najveća slobodna parcela nudi površinu od 3,1 ha.
Komunalna zona biti će opremljena električnom energijom i visokonaponskom strujom, čija snaga ovisi o zahtjevima investitora, sa naponom od 0,4 kV. Također u tijeku je priključenje na javnu rasvjetu, pitku vodu i sustav za odvodnju otpadnih voda sa promjerom od 2×200 mm i razdjelnim sustavom. Također biti će dostupan jprirodni plin tlaka 0.4 bara.
-djelatnosti koje će biti moguće obavljati u zoni: proizvodna, poslovna, industrijka
-u zoni je dostupno još 10 parcela, površine 12.2 ha
-prosječna veličina parcele je oko 1000 m2, u rasponu od 1000 do 6000 m2

Nova industrijska zona Novo Pračno smještena je uz trasu buduće spojne ceste između autocesta A3 i A11. Njen položaj i neposredna blizina Južne industrijske zone s kojom je povezana novom modernom prometnicom izgrađenom za potrebe same Zone čine ju izvrsnim odredištem za proizvodna ulaganja.

Barutana

Adresa: Marijana Cvetkovića
Zona je udaljena 46 km od Zračne luke Zagreb, 17 km od auteceste A3 i 50 km od Zagrebačke obilaznice. Riječna luka Sisak udaljena je 2 kilometra a teretni, kao i putnički, kolodvor 1500 m.
Ukupna površina zone je 13.1 ha koji su raspoređeni kroz 7 parcela od kojih su dvije zauzete
-djelatnosti koje se obavljaju u zoni: proizvodna, poslovna
-u zoni je dostupno još 5 parcela, od kojih je najveća površine 5.5 ha
-prosječna veličina parcele je oko 18000 m2, i to u rasponu od 3000 do 55000 m2

Bivša vojarna smještena u blizini velikih gradskih četvrti, Južne industrijske zone i važnijih cestovnih prometnica namijenjena je razvoju malih i srednjih poduzeća. Zanimljivost zone je i neposredna blizina muzeja koji iznova valorizira prostor nekadašnje vojarne.

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja