Project Description

Temeljem Ugovora o provedbi projekta slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama „ Hotspot Croatia“ uspostavljene su nove točke besplatnog pristupa.
U prvoj fazi provedbe projekta pokrivanja čitavog grada Siska bežičnim pristupom internetu realizirane su dvije pristupne točke i to na lokacijama Autobusni kolodvor i Gradska tržnica Sisak.