ESF OP „Razvoj ljudskih potencijala“ Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

//ESF OP „Razvoj ljudskih potencijala“ Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
ESF OP „Razvoj ljudskih potencijala“ Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama 2015-01-19T12:37:34+00:00

Project Description

Projekt Neposrednom potporom do izjednačavanja u mogućnostima
Financiran je u sklopu javnog poziva „Osiguravanje pomoći učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u sklopu Operativnog prorama Razvoja ljudskih potencijala 2007-2013.
Projektom se ostvaruju ciljevi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom 2007.-2015. i lokalnih strategija jer će se uspostavom sustava neposredne profesionalne potpore za 37 učenika sa teškoćama te zapošljavanjem 36 pomoćnika u nastavi omogućiti njihova socijalizacija, povećati njihova integracija i socijalna uključenost u redovne škole.
Ovim će se projektom posebno ranjivoj skupini učenika s teškoćama omogućiti jednako kvalitetne uvjete obrazovanja u redovitim osnovnoškolskim ustanovama bez izdvajanja od ostatka razreda i sredine u kojoj žive, što će značajno povećati njihov osjećaj pripadnosti i samopoštovanja, a time i proces učenja.
Nositelj projekta je Grad Sisak, a poduzeće Sisak projekti partner u provedbi. Vrijednost projekta je
1.780.793,33 HRK, a razdoblje provedbe projekta od 01.10.2014. do 30.9.2015.

Project Details

Categories:

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja