Project Description

Projekt Neposrednom potporom do izjednačavanja u mogućnostima
Financiran je u sklopu javnog poziva „Osiguravanje pomoći učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u sklopu Operativnog prorama Razvoja ljudskih potencijala 2007-2013.
Projektom se ostvaruju ciljevi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom 2007.-2015. i lokalnih strategija jer će se uspostavom sustava neposredne profesionalne potpore za 37 učenika sa teškoćama te zapošljavanjem 36 pomoćnika u nastavi omogućiti njihova socijalizacija, povećati njihova integracija i socijalna uključenost u redovne škole.
Ovim će se projektom posebno ranjivoj skupini učenika s teškoćama omogućiti jednako kvalitetne uvjete obrazovanja u redovitim osnovnoškolskim ustanovama bez izdvajanja od ostatka razreda i sredine u kojoj žive, što će značajno povećati njihov osjećaj pripadnosti i samopoštovanja, a time i proces učenja.
Nositelj projekta je Grad Sisak, a poduzeće Sisak projekti partner u provedbi. Vrijednost projekta je
1.780.793,33 HRK, a razdoblje provedbe projekta od 01.10.2014. do 30.9.2015.