Osnivanje poduzeća

/Osnivanje poduzeća
Osnivanje poduzeća 2018-01-04T07:26:48+00:00

Zašto ulagati u Sisak

Sisak je povoljniji po cijeni smještaja, usluga i javnog prijevoza. Životni i troškovi rada su i do 30% manji od usporedivih gradova. Grad ima razvijenu i uređenu infrastruktura iskoristivu za proizvodnu, prerađivačku, poljoprivrednu ili turističku djelatnost. Sisačka luka jedna od četiri međunarodne riječne luke u Hrvatskoj. Blizina Zagreba, međunarodne zračne luke. Povezan je sa centrima poput Rijeke, Osijeka, Karlovca i važnim logističkim i distributivnim centrima.
Oko 7000 radno sposobnih osoba može odmah početi s radom te čine visoko motiviranu radnu snaga sa dugom tradicijom izvrsnosti obrazovanja osobito u polju tehnologije. Više od polovice radnika govori barem jedan strani jezik, najčešće engleski ili njemački. 65% SSS, od toga polovica u proizvodnim zanimanjima i 9% fakultetski obrazovanih.

Važniji troškovi

Cijena uvođenja plinske instalacije za potrošnju manju od 1.000.000 m3/god je 6.431,26 kn, za veću potrošnju 4.400,82 kn
Cijena plina za industriju 2,75 kn/m3
Cijena struje 0,31 kn/ kWh do 0,95 kn/kWh

Poduzetnici više ne plaćaju porez na tvrtku prema Zakonu o lokalnim porezima ( NN 115/16, NN101/17 )

Troškovi kupnje građevinskog zemljišta variraju rasponu od 3 do 17 eura /m2, ovisno o točnoj lokaciji, veličini, opremi i namjeni čestice

Osnivanje poduzeća

 • FINA – odabir imena i registracija društva, moguće i preko interneta
 • Javni bilježnik – ovjera dokumenata
 • FINA – prijava i upis u sudski registar
 • Objava registracije trgovačkog društva u Narodnim novinama
 • Izrada pečata koji sadrži naziv i broj društva
 • Državni zavodu za statistiku dobivanje matičnoga broja i šifre djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 • Otvaranje bankovnog računa sa pologom temeljnog kapitala od 20.000 kn za d.o.o. ili 200.000 kn za d.d.
 • FINA – HZMO Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa
 • FINA – HZZO Prijava o obvezniku uplate doprinosa i na osnovno zdravstveno osiguranje
 • Porezna uprava upis u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a
 • Odluka nadležnog upravnog tijela županijskog Ureda za gospodarstvo, kojom se utvrđuje udovoljavanje tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja