Zašto ulagati u Sisak

Sisak je povoljniji po cijeni smještaja, usluga i javnog prijevoza. Životni i troškovi rada su i do 30% manji od usporedivih gradova. Grad ima razvijenu i uređenu infrastruktura iskoristivu za proizvodnu, prerađivačku, poljoprivrednu ili turističku djelatnost. Sisačka luka jedna od četiri međunarodne riječne luke u Hrvatskoj. Blizina Zagreba, međunarodne zračne luke. Povezan je sa centrima poput Rijeke, Osijeka, Karlovca i važnim logističkim i distributivnim centrima.
Oko 7000 radno sposobnih osoba može odmah početi s radom te čine visoko motiviranu radnu snaga sa dugom tradicijom izvrsnosti obrazovanja osobito u polju tehnologije. Više od polovice radnika govori barem jedan strani jezik, najčešće engleski ili njemački. 65% SSS, od toga polovica u proizvodnim zanimanjima i 9% fakultetski obrazovanih.

Važniji troškovi

Cijena uvođenja plinske instalacije za potrošnju manju od 1.000.000 m3/god je 6.431,26 kn, za veću potrošnju 4.400,82 kn
Cijena plina za industriju 2,75 kn/m3
Cijena struje 0,31 kn/ kWh do 0,95 kn/kWh
Gradski porez na tvrtku od 1765 kn za veliko, za srednje 706 kn i 353 kn za malo društvo
Troškovi kupnje građevinskog zemljišta variraju rasponu od 3 do 17 eura /m2, ovisno o točnoj lokaciji, veličini, opremi i namjeni čestice

Osnivanje poduzeća

 • FINA – odabir imena i registracija društva, moguće i preko interneta
 • Javni bilježnik – ovjera dokumenata
 • FINA – prijava i upis u sudski registar
 • Objava registracije trgovačkog društva u Narodnim novinama
 • Izrada pečata koji sadrži naziv i broj društva
 • Državni zavodu za statistiku dobivanje matičnoga broja i šifre djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 • Otvaranje bankovnog računa sa pologom temeljnog kapitala od 20.000 kn za d.o.o. ili 200.000 kn za d.d.
 • FINA – HZMO Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa
 • FINA – HZZO Prijava o obvezniku uplate doprinosa i na osnovno zdravstveno osiguranje
 • Porezna uprava upis u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a
 • Odluka nadležnog upravnog tijela županijskog Ureda za gospodarstvo, kojom se utvrđuje udovoljavanje tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima