Poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata

//Poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata

Poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini predstavlja izravnu pomoć korisnicima u sufinanciranju vlastitih troškova

vezanih uz provedbu EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji su: korisnici koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova, a pripadaju sljedećim skupinama prijavitelja: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sredstva Fonda dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Maksimalni iznos sredstava koji se može u tri uzastopna poziva o dodjeli sredstava Fonda isplatiti korisnicima na području pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave je: 40.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika manjim od 100.000, 50.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika od 100.000 do 200.000, 60.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 200.000 do 300.000, 70.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 300.000 te 85.000.000,00 kuna za Grad Zagreb.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 200.000.000,00HRK. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000,00HRK a maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 10.000.000,00HRK dok je krajnji rok prijave: 15.12.2018.

Natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje.

By | 2018-08-03T06:33:36+00:00 3. kolovoza 2018.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja