Poziv na dostavu Projektnih prijedloga za građenje reciklažnih dvorišta

//Poziv na dostavu Projektnih prijedloga za građenje reciklažnih dvorišta

Poziv na dostavu Projektnih prijedloga za građenje reciklažnih dvorišta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.
Svrha predmetnog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave

Prihvatljive aktivnosti – ulaganja koja su dozvoljena:

 

 • Građenje reciklažnog dvorišta koje uključuje izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova;
 • Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba;
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
 • Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te prilagodbu infrastrukture osobama s invaliditetom;
 • Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta;
 • Stručni nadzor građevinskih radova;
 • Projektantski nadzor;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 • Tehnička pomoć za upravljanje projektom;
 • Informativno-obrazovne aktivnosti vezane uz korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme, organizacija događanja, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti i sl.;
 • Promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu na smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 kuna, pri čemu je najniži iznos pojedinačnog projektnog prijedloga 500.000,00 kuna, a najviši 4.500.000,00 kuna.

Ovdje preuzmite natječajnu dokumentaciju.

By | 2017-12-20T12:08:56+00:00 31. ožujka 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja