Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

//Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Ministarstvo poljoprivrede  objavilo je natječaj za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u 2017. godini . Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije i za nastupe na sajmovima i izložbama. Natječaj je otvoren za prijave do 05. svibnja 2017. godine .

Predmet natječaja

Dodjela potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. godini.

Provedbene mjere, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te intenzitet i iznos potpore

Ukupna vrijednost prihvatljivog troška po pojedinoj mjeri nije ograničena , ali ulaganje mora biti realizirano u cijelosti u trenutku pravdanja dodijeljenog iznosa potpore male vrijednosti.

Provedbena mjera 1. – Ulaganje u proizvodnu tehnologiju

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • novi strojevi, uređaji i oprema,
 • rabljeni strojevi, uređaji i oprema
 • povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ukoliko iste u pogon stavlja dobavljač i ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenim strojem, opremom i alatom te predstavljaju sastavni dio njegove nabave.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
 • kupovina rabljenih strojeva uređaja i opreme, a koji su na dan objave natječaja stariji od 8 godina,
 • troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon strojeva, alata, uređaja i opreme ukoliko iste u pogon stavlja dobavljač i ukoliko nisu prikazani na istom računu na kojem je prikazana i njihova kupovina,
 • troškovi potrošnog materijala, sitnog inventara i nabave sirovine/repromaterijala,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
 • carinske i uvozne pristojbe ili druge naknade.

Intenzitet potpore:

Do maksimalno 50% ukupno prihvatljivog troška .

Iznos potpore po korisniku:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000,00 kuna,
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 600.000,00 kuna.

Provedbena mjera 2. – Ulaganje u poslovno proizvodni objekt

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • svi mjerljivi građevinski radovi vezani uz izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg poslovno proizvodnog objekta, osim pripremnih i zemljanih radova te radova na infrastrukturi građevinske čestice.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije podnošenja prijave,
 • troškovi vezani uz ishođenje dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta,
 • troškovi izgradnje/rekonstrukcije poslovno proizvodnog objekta koji nema važeću uporabnu dozvolu/pravovaljanu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući dokument kojim se odobravaju planirani radovi,
 • troškovi uređenja okoliša objekta,
 • troškovi vlastitog rada,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade.

Intenzitet potpore:

Do maksimalno 50% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000,00 kuna .
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 600.000,00 kuna.

Provedbena mjera 3. – Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • programi (softver) i programska rješenja namijenjeni isključivo za poboljšanje poslovnih procesa.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
 • rabljena informacijska i komunikacijska tehnologija,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostalom zakonom regulirane pristojbe,
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade.

Intenzitet potpore:

Do maksimalno 70% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

Provedbena mjera 4. – Ulaganje u razvoj novog proizvoda

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • vanjske usluge: dizajner/projektant, izrada tehničke dokumentacije, izrada prototipa novog proizvoda i usluga vezanu za izradu kataloga novog proizvoda,
 • troškovi ispitivanja novog proizvoda,
 • troškovi zaštite intelektualnog vlasništva.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
 • troškovi vlastitog rada vezanog uz razvoj novih proizvoda,
 • troškovi potrošnog materijala, sitnog inventara i nabave sirovine/repromaterijala,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe.

Intenzitet potpore:

Do maksimalno 80% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna.
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna.

Provedbena mjera 5. – Sudjelovanje na sajmu i/ili izložbi

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • najam, uređivanje i vođenje izložbenog prostora,
 • troškovi transporta izložaka,
 • troškovi izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala direktno vezanog uz nastup na tome sajmu i/ili izložbi.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
 • troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika na sajam.

Intenzitet potpore:

Do maksimalno 80% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna.
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000,00 kuna.

Način i rok prijave

Prijava se predaje isključivo preporučenom poštom , u zatvorenoj omotnici/paketu koja na svojoj poleđini mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, a na adresnoj strani:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Planinska 2a, 10 000 Zagreb

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja, prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. godini.

Rok za podnošenje prijave na ovaj natječaj je do 05. svibnja 2017. godine .

Više informacija  o ovom natječaju možete pronaći na web stranicama Ministarstva poljoprivrede.

By | 2017-12-20T12:08:53+00:00 7. travnja 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja