Paket Programa Europske unije za svemir za razdoblje 2021. – 2027.

//Paket Programa Europske unije za svemir za razdoblje 2021. – 2027.

Paket Programa Europske unije za svemir za razdoblje 2021. – 2027.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava zainteresiranu znanstvenu zajednicu da je Europska komisija početkom lipnja 2018. godine objavila i započela pregovore o Paketu Programa za svemir (engl. EU Space Programme), tzv. Svemirskome paketu za razdoblje 2021. – 2027.

Riječ je o Prijedlogu Uredbe za regulaciju Europskoga parlamenta i Vijeća koji uspostavlja Program za svemir Europske unije i Agencije EU-a za programe svemira (u daljnjem tekstu: Prijedlog Uredbe), koje možete pronaći u dokumentima u privitku ove obavijesti. Za financiranje tzv. Svemirskoga paketa predviđeno je 16 milijardi eura, a dokumentacija sadrži Prijedlog Uredbe, procjenu učinka te druge relevantne informacije poput načina evaluacije, monitoringa i slično.

Svemirski paket obuhvaća:

  • Galileo i EGNOS (programi za satelitske navigacije), u iznosu od 9,7 milijardi eura;
  • Copernicus (program za promatranje Zemlje), u iznosu od 5,8 milijardi eura.

Usluge Copernicusa obuhvaćaju područja praćenja Zemlje, mora, atmosfere, klimatskih promjena, odgovor na hitne situacije i sigurnosna pitanja; kapacitete za praćenje CO2 i emisije stakleničkih plinova, dodatne kapacitete za poljoprivredu te praćenje polarnih predjela, ali i praćenje migracija te krijumčarenja morskim putevima;

  • GOVSATCOM – satelitske komunikacije za potrebe državne uprave (primjena za sva područja civilne zaštite) te
  • SSA/SST – zaštita svemirskih infrastruktura od opasnosti iz svemira, prevencija kolizija i nekontroliranoga ulaska objekata u orbitu te druge opasnosti koji ugrožavaju ključnu svemirsku infrastrukturu (poput svemirskoga vremena, kometa, asteroida); za oba programa predviđeno je 500 milijuna eura.

Ostali segmenti prijedloga Komisije uključuju odnose Europske unije s Europskom svemirskom agencijom (ESA), ulogu GSA agencije u Pragu, međunarodne odnose i drugo.

Dio istraživanja u području svemira predložen je u sklopu prijedloga novoga Okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje 2021. – 2027. godine (engl. Horizon Europe) koji je također objavljen na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Područje istraživanja i inovacija svemira vrlo je široko te je primjena programa u sklopu Svemirskoga paketa relevantna za mnogobrojna područja znanosti (poljoprivreda, zaštita okoliša, meteorologija, promet, zaštita i spašavanje, sigurnost na moru i cestovna sigurnost, praćenje granica i drugo).

Pozivamo vas da Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavite prijedloge i komentare na navedene dokumente na e-mail adresu: svemir@mzo.hrnajkasnije do 2. srpnja 2018. godine zbog izrade očitovanja Republike Hrvatske.

Više o samome programu možete saznati na sljedećim poveznicama:

Ovdje možete preuzeti dokument Paketa programa.

By | 2018-06-27T11:04:00+00:00 27. lipnja 2018.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja