Otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelja Poziva na dostavu projektnih prijedloga Ulaganje u znanost i inovacije

//Otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelja Poziva na dostavu projektnih prijedloga Ulaganje u znanost i inovacije

Otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelja Poziva na dostavu projektnih prijedloga Ulaganje u znanost i inovacije

Objavljen je prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ulaganje u znanost i inovacije. Predmet Poziva odnosi se na ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnog sektora kroz aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije.Ulaganjem u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije, specifičan cilj će doprinijeti inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologije širenjem rezultata u znanstvenoj i poslovnoj zajednici. U širem smislu, intervencije će pomoći u usmjeravanju znanstvenog sektora prema suradnji s poslovnim subjektima i njihovom preusmjeravanju na potrebe gospodarstva.

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 128.060.000,00 kuna, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Projekta iznosi 6.080.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelj mora biti znanstvena organizacija – znanstveni instituti ili visoka učilišta osnovana u Republici Hrvatskoj, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Prijavitelj mora ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije.

Prihvatljive aktivnosti:

 

  • Izvođenje primijenjenih istraživanja,
  • Aktivnosti umrežavanja i izobrazbe vezane za provedbu projekta,
  • Zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta,
  • Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja,
  • Izrada Strategije upravljanja intelektualnim vlasništvom,
  • Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije,
  • Upravljanje projektom,
  • Aktivnosti vidljivosti projekta,
  • Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela.

Više o sadržaju Nacrta Uputa za prijavitelje možete pronaći u privitku natječaja, dok se svojim komentarima možete uključiti u javno savjetovanje putem sljedeće poveznice izvora.

By | 2017-12-20T12:08:51+00:00 10. travnja 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja