Otvoreno e-Savjetovanje: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

//Otvoreno e-Savjetovanje: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Otvoreno e-Savjetovanje: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Otvoreno je javno savjetovanje “Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada”. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Cilj Poziva je zatvaranje i sanacija odlagališta komunalnog otpada te doprinos ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš, klimu, smanjenju emisija stakleničkih plinova, te unaprjeđenju okoliša. Također provedbom poziva će se doprinijeti zadovoljavanju zahtjeva pravne stečevine Europske Unije u području okoliša u sklopu Investicijskog prioriteta 6i. Savjetovanje je otvoreno do 26. ožujka 2017. godine.

U savjetovanju možete sudjelovati putem poveznice: https://goo.gl/Lq6HuC

By | 2017-12-20T12:09:07+00:00 14. ožujka 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja