Otvoreno je javno savjetovanje “Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada”. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Cilj Poziva je zatvaranje i sanacija odlagališta komunalnog otpada te doprinos ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš, klimu, smanjenju emisija stakleničkih plinova, te unaprjeđenju okoliša. Također provedbom poziva će se doprinijeti zadovoljavanju zahtjeva pravne stečevine Europske Unije u području okoliša u sklopu Investicijskog prioriteta 6i. Savjetovanje je otvoreno do 26. ožujka 2017. godine.

U savjetovanju možete sudjelovati putem poveznice: https://goo.gl/Lq6HuC