Vodič za korisnike podmjere 19.4 služi kao pomoć kod pripreme dokumentacije i prijave na natječaj u okviru podmjere 19.4., tip operacije 19.4.1. – “Tekući troškovi i animacija”. Korisnici navedene mjere su Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1 “Provedba operacija unutar CLLD strategije” od strane Agencije. U prihvatljive aktivnosti spadaju tekući troškovi i animacija, a sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Unije s udjelom od 90% te iz proračuna Republike Hrvatske s udjelom od 10% troškova. Zahtjevi za isplatu se mogu podnositi od 1. do 31. ožujka 2017. godine.

Vodič možete preuzeti ovdje.