Sukladno članku 21. stavku 1. Pravilnika o provedbi Mjere 04, Podmjere 4.1. korisnik treba za svaku pojedinačnu nabavu/ulaganje dostaviti jednu ponudu. U slučaju potrebe korisnika za izmjenom ponuditelja, temeljem članka 21. stavak 19. Pravilnika podnosi se Zahtjev za promjenu kako bi se navedena izmjena ponuditelja odobrila od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. No, vezano za provedbu Natječaja za provedbu podmjere 4.1. i tipa operacije 4.1.1. korisnici za koje je donesena odluka o dodjeli sredstava, a koji su mijenjali ili će mijenjati ponuditelja nisu obvezni ponavljati postupak prikupljanja ponuda objavljivanjem Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Agencije za plaćanje. Korisnici koji su objavili Poziv na dostavu ponuda mogu odmah podnijeti Zahtjev za promjenu, ne čekajući protek roka od 14 dana propisanog u članku 21. pravilnika.

Više pročitajte ovdje.