Natječaj za provedbu podmjere 7.1., tipa operacije 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”

//Natječaj za provedbu podmjere 7.1., tipa operacije 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”

Natječaj za provedbu podmjere 7.1., tipa operacije 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju članka 26. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere 07 objavljuje natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” – provedba tipa operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Prihvatljivi korisnici

  • Općine,
  • Gradovi s najviše 10.000 stanovnika.

Prihvatljivi projekti/operacije

  • Izrada ili Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,
  • Izrada ili Izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada i
  • Izrada ili Izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je prijavitelj.

Potpora za predmetni natječaj iznosi 100%, između 5.000,00 i 70.000,00 eura. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01. lipnja 2017. godine do 28. srpnja 2017. godine.

Ovdje preuzmite natječajnu dokumentaciju a više informacija pronađite ovdje.

By | 2017-12-20T12:08:57+00:00 29. ožujka 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja