Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

//Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Cilj ovog Natječaja je podići razinu održivosti udruga iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske kroz sustavnu financijsku i stručnu podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; udruge stradalnika iz Domovinskog rata (hrvatskih branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata).

Institucionalne podrške dodjeljuju se sukladno kriterijima koje je utvrdilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u 3 kategorije:

– do 400.000,00 kuna – do dvije podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje deset godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;

– do 200.000,00 kuna – do deset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;

– do Kn 50.000,00 – do dvadeset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

Za svaku od navedenih kategorija otvoren je svojevrsni podnatječaj tako da se udruga može prijaviti isključivo na jedan od podnatječaja odnosno u kategoriju za koju ispunjava sve uvjete.

Ovdje preuzmite datoteku s natječajnom dokumentacijom.

By | 2017-12-20T12:09:09+00:00 10. ožujka 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja