Cilj ovog Natječaja je podići razinu održivosti udruga iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske kroz sustavnu financijsku i stručnu podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; udruge stradalnika iz Domovinskog rata (hrvatskih branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata).

Institucionalne podrške dodjeljuju se sukladno kriterijima koje je utvrdilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u 3 kategorije:

– do 400.000,00 kuna – do dvije podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje deset godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;

– do 200.000,00 kuna – do deset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;

– do Kn 50.000,00 – do dvadeset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

Za svaku od navedenih kategorija otvoren je svojevrsni podnatječaj tako da se udruga može prijaviti isključivo na jedan od podnatječaja odnosno u kategoriju za koju ispunjava sve uvjete.

Ovdje preuzmite datoteku s natječajnom dokumentacijom.