Ministarstvo poljoprivrede priprema raspisivanje novog natječaja iz Mjere 05 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

//Ministarstvo poljoprivrede priprema raspisivanje novog natječaja iz Mjere 05 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede priprema raspisivanje novog natječaja iz Mjere 05 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

poljoprivreda_i_ruralni_razvoj
Mjerom 05 “Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti” predviđene su intervencije u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (matično stado, gospodarski objekti, poljoprivredna mehanizacija, trajni nasadi) stradalih uslijed elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja. Preduvjet za javljanje na natječaj je proglašenje elementarne nepogode ili katastrofe od strane županije. Na natječaj se mogu javiti poljoprivrednici i skupine poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Prihvatljivi troškovi su sljedeći: 
  • Investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta,
  • Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju,
  • Popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju (prihvatljiva i kupnja rabljene opreme),
  • Nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,
  • Kupnja i sadnja višegodišnjeg bilja,
  • Opći troškovi (elaborati, studije, poslovni planovi, projektna dokumentacija).
Potpora se isplaćuje na temelju stvarnih troškova u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova.
By | 2017-12-20T12:15:34+00:00 31. srpnja 2015.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja