Korištenje sredstava EU u borbi protiv siromaštva djece

//Korištenje sredstava EU u borbi protiv siromaštva djece

Korištenje sredstava EU u borbi protiv siromaštva djece

Europska platforma za ulaganje u djecu (EPIC) objavila je memorandum o korištenju mehanizama financiranja EU za borbu protiv siromaštva djece i socijalne isključenosti.

Ovaj memorandum prvi je u nizu kratkih preporuka o javnim politikama namijenjenim kreatorima politike, istraživačima i praktičarima i usredotočujući se na teme relevantne za dobrobit djece. Memorandum je dostupan putem sljedeće poveznice. Ovaj memorandum daje pregled različitih mehanizama financiranja dostupnih na razini EU i savjete kako ih države članice i NVO mogu koristiti za financiranje inicijativa za pomoć djeci da dosegnu svoj puni potencijal.
By | 2018-05-10T08:48:55+00:00 10. svibnja 2018.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja