Konkurentnost turističkog gospodarstva

//Konkurentnost turističkog gospodarstva

Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma  objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.  Ovaj javni poziv otvoren je do zaključno 10. 4. 2017. godine.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava  Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.

Mjere programa „KTG“

MJERA A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude  sljedećih ugostiteljskih objekata:

A1. HOTELI  – hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartmani, difuzni i integralni hoteli

 • obnova i uređenje smještajnih jedinica i pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete (dostizanje više kategorije ili Qualiti oznake)
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni, wellness, sportski, rekreacijski, zabavni ili tematski sadržaji
 • ulaganje u realizaciju tematskog definiranja hotela, tj. utvrđivanje posebnog standarda (Lječilišni, Wellness, Business, Conngress, Bike, Family, Holiday, itd.)
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo (Ecolabel i sl.).

Iznos potpore: 50.000 – 350.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev:  trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A2. KAMPOVI –  kamp, kamp odmorište

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa (dostizanja više kategorije)
 • izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta (otoci, jadransko zaleđe i kontinent)
 • dodatni sadržaji: bazeni, sportski, rekreacijski, zabavni ili tematski sadržaji
 • povećanje i poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo (Ecolabel i sl.).

Iznos potpore: 50.000 – 250.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev:  trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A3. OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ  – hostel, planinarki dom, lovački dom, apartman, robinzonski smještaj….

 • prenamjena ugostiteljskog objekta za smještaj u „Hotel”
 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, objekti za robinzonski smještaj
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni, wellness, rekreacijski, zabavni ili tematski sadržaji
 • povećanje i poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Iznos potpore: 50.000 – 200.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev:  trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A4. OPG  – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg gospodarstva ili osnivanje novog
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja; bazeni, sportsko-rekreativni, edukativni, etno zbirke..
 • povećanje i poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Iznos potpore: 30.000 – 150.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev : OPG koje ima rješenje ili će ishoditi isto po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga na OPG-u, te trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge za kušaonice, sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (NN 150/14).

A5. OBJEKTI U DOMAĆINSTVU  – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu

 • izgradnja i opremanje isključivo novih bazena (min 30m2 za vanjske i 20m2 za unutarnje)

Iznos potpore: do 40.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev:  fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

MJERA B  – razvoj posebnih oblika turizma  (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

 • cikloturizam (odmorišta, servisi, bike&bed i sl.)
 • pustolovni i sportsko-rekreativni turizam (infrastruktura i oprema za špilje, stijene za penjanje, vidikovci, rafting, osmatračnice, adrenalinski parkovi, golf vježbališta, itd.)
 • zabavni i tematski parkovi
 • “mali ploveći hoteli” – obnova ili rekonstrukcija turističkih brodova za krstarenje, sa elementima tradicijske gradnje
 • obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova
 • kreiranje i provedba novih paket aranžmana

Iznos potpore: 20.000 – 250.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev:  trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

MJERA C  – dostupnost i sigurnost

 • opremanje ugostiteljskih objekata (hoteli, kampovi i marine na otocima) s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED), uz obveznu edukaciju djelatnika
 • subvencija prijevoza vode za hotele na otocima bez vodovoda

Iznos potpore: do 25.000 kn za I. aktivnost

Iznos potpore: do 100.000 kn za II. aktivnost

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev:  trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

MJERA D – prepoznatljivost

 • opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima (hoteli, kampovi, marine) na otocima za „Hrvatske otočne proizvode”
 • realizacija tematskih ruta ili paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvod”
 • povezivanje poljoprivrede i turizma

Iznos potpore: do 100.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev:  trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Intenzitet potpore i način isplate

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma na proračunskoj aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 21.900.000  kuna.

Intenzitet potpore  je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova  projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C , kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Više informacija o ovom natječaju , cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva turizma.

By | 2017-12-20T12:09:07+00:00 15. ožujka 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja