Kohezijska politika nakon 2020.

//Kohezijska politika nakon 2020.

Kohezijska politika nakon 2020.

Komisija danas obnavlja inicijativu „Put prema izvrsnosti” kako bi nastavila pružati prilagođenu potporu i stručno znanje regijama koje zaostaju u pogledu inovacija.

Inicijativa će pomoći regijama da razviju, ažuriraju i poboljšaju svoje strategije pametne specijalizacije, to jest svoje regionalne strategije za inovacije koje se temelje na specifičnim područjima konkurentnih prednosti – prije početka proračunskog razdoblja 2021. – 2027. Pomoći će im i u pronalaženju odgovarajućih sredstava EU-a za financiranje inovativnih projekata i povezivanju s drugim regijama sa sličnim prednostima kako bi se stvorili inovacijski klasteri.

Nakon prijedloga Komisije za buduću kohezijsku politiku i novi program Obzor Europa te u skladu s obnovljenim programom Komisije za istraživanje i inovacije, „Put prema izvrsnosti” još je jedno sredstvo kojim Komisija pomaže europskim regijama u pripremi za budućnost, s čvrstim inovacijskim strategijama uz potporu iz fondova EU-a u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: Pametna će specijalizacija u razdoblju nakon 2020. biti važnija nego ikada. Kako bi te strategije mogle ostvariti svoj puni potencijal sljedećih godina, potrebne su nam dvije stvari: više partnerstva i veća odgovornost, posebice u regijama koje najviše zaostaju. Ta će inicijativa pomoći u izgradnji temelja za promišljene inovacijske strategije u razdoblju nakon 2020.

Inicijativa, koju koordinira Zajednički istraživački centar, sadržavat će četiri glavna oblika potpore za regije:

  1. Komisija i vanjski stručnjaci pomagat će regijama uočiti područja za poboljšanje u njihovim strategijama pametne specijalizacije, u njihovim regionalnim sustavima inovacija (kvaliteta javnih istraživanja, učinkovite veze između poduzeća i znanosti te okruženja koja pogoduju poslovanju) te u načinu na koji surađuju s drugim regijama u području istraživanja i inovacija.
  2. Stručnjaci će im pomoći i da iskoriste sve moguće izvore financiranja, kao što su Obzor Europa, Digitalna Europa i fondovi kohezijske politike, te ih kombiniraju zahvaljujući novim mogućnostima za sinergije, koje se nude u okviru prijedloga Komisije za fondove EU-a za razdoblje 2021. – 2027.
  3. Zajednički istraživački centar pomoći će u utvrđivanju i otklanjanju posebnih regionalnih uskih grla u području inovacija, kao što su nedovoljna interakcija između lokalnih poduzeća i akademske zajednice ili slabo sudjelovanje u trenutačnom programu Obzor 2020.
  4. Zajednički istraživački centar organizirat će i prilike za umrežavanje i radionice kako bi regije na sastancima razmjenjivale dobre prakse u izgradnji regionalnih strategija za inovacije. Time će se olakšati i razvoj partnerstava za međuregionalna inovacijska ulaganja.

Sljedeći koraci

Obnovljena inicijativa započet će ovog ljeta i trajati dvije godine. Regije mogu izraziti svoj interes i sudjelovati preko platforme za pametnu specijalizaciju.

Dodatne informacije:

By | 2018-06-27T11:06:05+00:00 27. lipnja 2018.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja