Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

//Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu.

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini uspostavljen je radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova  koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Sredstva Fonda osigurana su u skladu s člankom 45. stavkom 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz prihoda ostvarenih od poreza na dohodak u visini od 1,5% koja se uplaćuju u Državni proračun te se koriste kao pomoć projektima sufinanciranim sredstvima ESI fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači. Spomenuta sredstva Korisniku izravno dodjeljuje MRRFEU kao bespovratna sredstva u skladu s pravilima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda i to isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika).

Udio sredstava za sufinanciranje vezuje se uz indeks razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja. Za najslabije razvijene općine i gradove osigurano je do 90 posto sredstava, oni razvijeni mogu dobiti do polovice vlastitog učešća dok županije (ovisno o razvijenosti) i Grad Zagreb, mogu računati na sredstva u visini od 40 do 80 posto.

Planirani iznos sredstava u okviru Fonda za 2017. godinu je 150.000.000,00 kuna. Zahtjevi za dodjelu sredstva Fonda zaprimaju se od 20. ožujka 2017.

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, možete pronaći na linku: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Dokumenti

By | 2017-12-20T12:09:03+00:00 17. ožujka 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja