Javne konzultacije o predloženom popisu projekata od zajedničkog interesa za energetsku infrastrukturu

//Javne konzultacije o predloženom popisu projekata od zajedničkog interesa za energetsku infrastrukturu

Javne konzultacije o predloženom popisu projekata od zajedničkog interesa za energetsku infrastrukturu

Konzultacije su najavljene s ciljem filtriranja potencijalnih projekata koji predstavljaju zajedničke interese (PCI) Europske komisije, a njihov početak najavljen je za 12 tjedana (lipanj 2017. godine). Da bi projekt dobio status PCI, mora imati zadovoljene elemente za postizanje ciljeva energetske politike EU-a, a to su pristupačnost, sigurnost i održivost projekta. Pravilnikom o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu određeno je da se popis PCI projekata ažurira svake dvije godine. Prva lista usvojena je u listopadu 2013. godine, druga u studenom  2015. godine, dok će treća očekuje do kraja 2017. godine. Upravo s ciljem usvajanja nove liste, održat će se javna rasprava koja je veoma važan dio procesa selekcije. Javna rasprava traži od ispitanika da daju svoje mišljenje o projektima, zadovoljavaju li potrebne uvjete i na koji način je to značajno za Europsku uniju.

Više pročitajte ovdje.

By | 2017-12-20T12:08:56+00:00 29. ožujka 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja