Jedan od ključnih elemenata reforme kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020. bio je da se za države članice uvedu preduvjeti za dobivanje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sukladno prvoj procjeni, rezultati pokazuju dodatni korak kao vrlo koristan, budući da su se preduvjeti pokazali kao snažan poticaj državama članicama i regijama da provedu reforme koje bi u protivnom bile odgođene ili možda ne bi niti bile provedene. Preduvjeti za uspješna ulaganja obuhvaćaju različite sektore, poput energetske učinkovitosti, inovacija, planova u digitalnom sektoru i reformi obrazovanja te su sastavni dio reformirane kohezijske politike. Također pomažu u uklanjanju prepreka ulaganjima, podupiru strukturne promjene i provedbu preporuka za pojedine države, ubrzavaju prenošenje pravne stečevine EU-a, pomažu da se bolje usmjeravaju potpore iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih javnih izvora financiranja, jačaju administrativne kapacitete i komunikaciju između svih razina upravljanja.

Izvješće pronađite ovdje.