Izvješće o kohezijskoj politici EU-a i poboljšanju ulagačkog okruženja u Europi

//Izvješće o kohezijskoj politici EU-a i poboljšanju ulagačkog okruženja u Europi

Izvješće o kohezijskoj politici EU-a i poboljšanju ulagačkog okruženja u Europi

Jedan od ključnih elemenata reforme kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020. bio je da se za države članice uvedu preduvjeti za dobivanje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sukladno prvoj procjeni, rezultati pokazuju dodatni korak kao vrlo koristan, budući da su se preduvjeti pokazali kao snažan poticaj državama članicama i regijama da provedu reforme koje bi u protivnom bile odgođene ili možda ne bi niti bile provedene. Preduvjeti za uspješna ulaganja obuhvaćaju različite sektore, poput energetske učinkovitosti, inovacija, planova u digitalnom sektoru i reformi obrazovanja te su sastavni dio reformirane kohezijske politike. Također pomažu u uklanjanju prepreka ulaganjima, podupiru strukturne promjene i provedbu preporuka za pojedine države, ubrzavaju prenošenje pravne stečevine EU-a, pomažu da se bolje usmjeravaju potpore iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih javnih izvora financiranja, jačaju administrativne kapacitete i komunikaciju između svih razina upravljanja.

Izvješće pronađite ovdje.

By | 2017-12-20T12:08:54+00:00 7. travnja 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja