Izmjene i dopune Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1.

//Izmjene i dopune Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1.

Izmjene i dopune Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Izmjene i dopune 1. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. Glavna novost izmjene odnosi se na Prilog II – Listu prihvatljivih troškova “Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova)”. U Prilogu II – Lista prihvatljivih troškova dodane su nove točke (kodovi troška) te odgovarajući nazivi dozvoljenog troška koji glase:

  • 7.4.1.A.1.10 – garaža,
  • 7.4.1.A.1.11 – vatrogasno spremište,
  • 7.4.1.A.1.12 – vatrogasni toranj.

Druga novost odnosi se na Prilog III Natječaja – Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu, točka 8. u dijelu točke koji se odnosi na pojašnjenje, pojašnjenje je promijenjeno i definirano da Jedinice lokalne samouprave ne dostavljaju navedenu Izjavu. Više informacija o ostalim promjena u okviru najnovijih izmjena možete pronaći putem poveznice.

By | 2017-12-20T12:08:53+00:00 7. travnja 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja