Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Izmjene i dopune 1. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. Glavna novost izmjene odnosi se na Prilog II – Listu prihvatljivih troškova “Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova)”. U Prilogu II – Lista prihvatljivih troškova dodane su nove točke (kodovi troška) te odgovarajući nazivi dozvoljenog troška koji glase:

  • 7.4.1.A.1.10 – garaža,
  • 7.4.1.A.1.11 – vatrogasno spremište,
  • 7.4.1.A.1.12 – vatrogasni toranj.

Druga novost odnosi se na Prilog III Natječaja – Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu, točka 8. u dijelu točke koji se odnosi na pojašnjenje, pojašnjenje je promijenjeno i definirano da Jedinice lokalne samouprave ne dostavljaju navedenu Izjavu. Više informacija o ostalim promjena u okviru najnovijih izmjena možete pronaći putem poveznice.