Kroz okvir regionalne politike Europske unije osigurana su sredstva u iznosu od 1 milijun eura za mlade Europljane koji žele postati „Interreg novinari“. Inicijativa Interreg mladi volonteri (Interreg Volunteer Youth – IVY) je usmjerena na uključivanje mladih volontera diljem Europe u podršci, promicanju i izvještavanju o konkretnim postignućima raznih Interreg programa i projekata te općenito na promicanje prekogranične suradnje. IVY će omogućiti mladim volonterima upoznavanje s Interreg programima i projektima čime će osvijestiti mnoge pozitivne strane prekogranične suradnje unutar Europske unije.
Više o inicijativi pogledajte na ovoj poveznici i ovdje.