U provedbi programa slijede se pravila i mjere koje se odnose na provedbu i programiranje ciljeva unutar Kohezijske politike. Program novog financijskog razdoblja fokus stavlja na razmjenu steknutih znanja i iskustava, zatim na daljnje razvijanje i provedbu pilot aktivnosti uz testiranje izvedivosti novih politika, proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:

 • Nacionalna, regionalna, ili lokalna javna tijela;
 • Tijela javnoga prava koja su: osnovana s ciljem zadovoljavanja specifičnih potreba općeg interesa (nekomercijalnoga/industrijskoga karaktera); imaju pravnu osobnost te; financiraju se prvenstveno iz javnih izvora (državnog proračuna, proračuna regionalnih i lokalnih tijela), ili su upravljani od strane javnih tijela;
 • Privatna tijela, uključujući tvrtke, koja imaju pravnu osobnost te su operativni posljednje 2 fiskalne godine;
 • Međunarodne organizacije koje djeluju pod talijanskim, ili hrvatskim nacionalnim pravom te su bile operativne posljednje 2 fiskalne godine.

Standard projekti moraju uključivati najmanje 4 partnera (barem 1 po zemlji sudionici).

Prioritetne osi programa:  
 • Plave inovacije;
 • Sigurnost i otpornost;
 • Prirodna i kulturna baština;
 • Pomorski prijevoz.

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi pripreme;
 • Troškovi osoblja;
 • Uredski i administrativni troškovi;
 • Troškovi putovanja i smještaja;
 • Troškovi vanjske ekspertize i usluga;
 • Troškovi opreme;
 • Troškovi ulaganja malih razmjera u infrastrukturu i građenje.

Najniži i najviši iznos sufinanciranja:

 • Najniži iznos sufinanciranja – 500.000,00 eura;
 • Najviši iznos sufinanciranja – 3.000.000,00 eura.

Stopa sufinanciranja:

 • do 85% prihvatljivih troškova.

Dokumentaciju pročitajte ovdje. Više informacija pronađite ovdje.