INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. – Standard projekti

//INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. – Standard projekti

INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. – Standard projekti

U provedbi programa slijede se pravila i mjere koje se odnose na provedbu i programiranje ciljeva unutar Kohezijske politike. Program novog financijskog razdoblja fokus stavlja na razmjenu steknutih znanja i iskustava, zatim na daljnje razvijanje i provedbu pilot aktivnosti uz testiranje izvedivosti novih politika, proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:

 • Nacionalna, regionalna, ili lokalna javna tijela;
 • Tijela javnoga prava koja su: osnovana s ciljem zadovoljavanja specifičnih potreba općeg interesa (nekomercijalnoga/industrijskoga karaktera); imaju pravnu osobnost te; financiraju se prvenstveno iz javnih izvora (državnog proračuna, proračuna regionalnih i lokalnih tijela), ili su upravljani od strane javnih tijela;
 • Privatna tijela, uključujući tvrtke, koja imaju pravnu osobnost te su operativni posljednje 2 fiskalne godine;
 • Međunarodne organizacije koje djeluju pod talijanskim, ili hrvatskim nacionalnim pravom te su bile operativne posljednje 2 fiskalne godine.

Standard projekti moraju uključivati najmanje 4 partnera (barem 1 po zemlji sudionici).

Prioritetne osi programa:  
 • Plave inovacije;
 • Sigurnost i otpornost;
 • Prirodna i kulturna baština;
 • Pomorski prijevoz.

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi pripreme;
 • Troškovi osoblja;
 • Uredski i administrativni troškovi;
 • Troškovi putovanja i smještaja;
 • Troškovi vanjske ekspertize i usluga;
 • Troškovi opreme;
 • Troškovi ulaganja malih razmjera u infrastrukturu i građenje.

Najniži i najviši iznos sufinanciranja:

 • Najniži iznos sufinanciranja – 500.000,00 eura;
 • Najviši iznos sufinanciranja – 3.000.000,00 eura.

Stopa sufinanciranja:

 • do 85% prihvatljivih troškova.

Dokumentaciju pročitajte ovdje. Više informacija pronađite ovdje.

By | 2017-12-20T12:09:07+00:00 15. ožujka 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja