Indikativna lista projekata iz područja znanstvene infrastrukture za novo programsko razdoblje 2014. – 2020.

//Indikativna lista projekata iz područja znanstvene infrastrukture za novo programsko razdoblje 2014. – 2020.

Indikativna lista projekata iz područja znanstvene infrastrukture za novo programsko razdoblje 2014. – 2020.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata, čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj, objavljen je u listopadu 2011. godine, a Strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine(u daljnjem tekstu: S3) Vlada Republike Hrvatske usvojila je u ožujku 2016. godine. Zbog navedenog razloga Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je u ožujku 2017. godine reevaluaciju projekata s indikativne liste kako bi se provjerila njihova usklađenost sa S3.

U skladu s provedenim procesom reevaluacije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ažuriranu indikativnu listu projekata koji su u skladu s tematskim i podtematskim područjima definiranima u S3, odnosno aktivnosti istraživanja i razvoja koje se planiraju provoditi u sklopu pojedinoga projekta su u sklopu jednog ili više prioritetnih tematskih i podtematskih područja S3.

Dokument preuzmite ovdje.

By | 2017-12-20T12:08:52+00:00 10. travnja 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja