HBOR raspisao javni natječaj za dodjelu donacija “Stvaramo jednake mogućnosti”

//HBOR raspisao javni natječaj za dodjelu donacija “Stvaramo jednake mogućnosti”

HBOR raspisao javni natječaj za dodjelu donacija “Stvaramo jednake mogućnosti”

Sredstva natječaja namijenjena su projektima koji se provode na područjima s manje mogućnosti, a koji utječu na unapređenje kvalitete života i/ili zdravlja i potiču socijalnu uključenost u zajednicu.

HBOR je raspisao javni natječaj za dodjelu donacija za provođenje humanitarnih projekata, unapređenje kvalitete života i/ili zdravlja te poticanje socijalne uključenosti na područjima Republike Hrvatske s manje mogućnosti – I. do IV. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u ispodprosječno rangiranima, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/2017) koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018.

Pri prijavi projekta potrebno je obrazložiti koji se učinci očekuju od provođenja projekta. Prednost pri financiranju imat će projekti koji će potrebu za provođenjem obrazložiti i potkrijepiti odgovarajućim službeno dostupnim podacima.

U provedbi projekta prijavljenih na ovaj Natječaj obavezno je partnerstvo s jednom ili više organizacija koje imaju status pravne osobe.

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti koji se provode na područjima s manje mogućnosti (I. do IV. skupina) i koje provode organizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Glavni kriterij za odabir je relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije.

Prijave se podnose do 20. lipnja 2018. isključivo na propisanim obrascima.

* Više informacija o uvjetima natječaja i obrasce možete pronaći ovdje.

By | 2018-05-28T08:34:19+00:00 28. svibnja 2018.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja