Monthly Archives: srpanj 2017

//srpanj

Produljen rok za podnošenje zahtjeva: 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj JLS do 13. listopada

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve zainteresirane, a posebice jedinice lokalne samouprave, da je izmjenama Natječaja za provedbu tipa operacije 7.1.1. ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske produljen rok za podnošenje zahtjeva za potporu sa 28. srpnja.2017. na 13. listopada.2017.g. Izmjene [...]

By | 2017-09-14T07:48:28+00:00 29. srpnja 2017.|

Predan projekt vrijedan 9,06 milijuna kuna za učenike s teškoćama u razvoju

Sisak projekti u suradnji sa gradskim upravnim odjelom obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo izradili su projekt „ Rukom pod ruku- Faza III“ namijenjen učenicima s teškoćama u razvoju. Projekt je danas prijavljen na otvoreni Javni poziv „Osiguranje pomoćnika u nastavi“.  Projektom će se pružiti potpora uključivanju 51 učenika s teškoćama u razvoju u [...]

By | 2017-09-14T07:48:38+00:00 21. srpnja 2017.|

ESF – STIGAO GODIŠNJI PLAN OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA 2017.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Napomena: Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva [...]

By | 2017-09-14T07:48:47+00:00 10. srpnja 2017.|

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova. Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su [...]

By | 2017-09-14T07:48:53+00:00 10. srpnja 2017.|

CEF Telecom – Treći poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga

Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) i Europska komisija objavile su treći CEF Telekom poziv za 2017.g. Ovaj poziv je treći po redu iz  CEF Telekom radnog programa za 2017. godinu. Zainteresirane stranke pozvane su da predaju svoje prijave najkasnije do 28. studenog 2017., za aktivnost koje doprinose implementaciji sljedeća četiri područja DSIs, s [...]

By | 2017-09-14T07:48:59+00:00 10. srpnja 2017.|

Podrška programima usmjerenim mladima

Opći cilj programa dodjele bespovratnh sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružanje usluge savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima, unaprijeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje [...]

By | 2017-09-14T07:49:17+00:00 10. srpnja 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja