Monthly Archives: lipanj 2017

//lipanj

Podrška razvoju Centara kompetencija

Ovim Pozivom Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku želi pružiti dodatni poticaj organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za stvaranje uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanju potreba mladih te podizanju kvalitete njihova života. Mladima je nužna primjerena razina informiranosti o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje [...]

By | 2017-09-14T07:50:26+00:00 29. lipnja 2017.|

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Svrha Poziva je podrška u procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija. Predmet poziva je prilagoditi 13 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju za potrebe pružanja usluga u zajednici [...]

By | 2017-12-20T12:08:51+00:00 29. lipnja 2017.|

Razvoj e-usluga

Razvoj e-aplikacija kao što su e-Zdravlje, e-Uprava za zemljišno i prostorno planiranje, e-Kultura, e-Turizam, e-Pravosuđe, e-Uključivanje s ciljem pružanja boljih usluga građanima i povećanja produktivnosti javnog sektora, a u skladu s prioritetima za financiranje utvrđenim u Strategiji e-Hrvatska 2020.osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave uspostavom IKT [...]

By | 2017-09-14T08:00:36+00:00 29. lipnja 2017.|

Moj Zaba Start 2017

Zagrebačka banka raspisala je javni natječaj 'Moj ZABA Start 2017.: Poduzetništvo, Kultura i znanost, Društvo' radi dodjele financijskih potpora za realizaciju projekata iz područja novih tehnologija, razvoja novih proizvoda, kulture, umjetnosti i znanosti. Ciljevi su Natječaja pružanje financijske potpore kulturnim, umjetničkim i znanstveno-istraživačkim projektima koji: a) podrazumijevaju pokretanje i realizaciju održivih poduzetničkih i/ili društveno korisnih [...]

By | 2017-09-14T07:53:16+00:00 28. lipnja 2017.|

Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova

Opći cilj poziva je razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti. Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda unutar ovog poziva [...]

By | 2017-12-20T12:08:51+00:00 21. lipnja 2017.|

Ulaganje u znanost i inovacije

Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 158.460.000,00 [...]

By | 2017-09-14T07:55:20+00:00 21. lipnja 2017.|

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Opći cilj poziva je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljane skupine su učenici s teškoćama u [...]

By | 2017-09-14T07:55:38+00:00 21. lipnja 2017.|

Otvoren prvi krug natječaja za „Light Concept“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B LIGHT“

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska. U [...]

By | 2017-09-14T07:55:46+00:00 14. lipnja 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja