Monthly Archives: svibanj 2017

//svibanj

Promocija poduzetništva 2017. – 2019.

Predmet poziva je promicanje poduzetništva u društvu kroz organizaciju i provedbu aktivnosti namijenjenih promoviranju uspješnosti poslovanja te širenje i promicanje priča o uspjehu  MSP–ova. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 38.000.000,00 kuna, odnosno polovina ukupne alokacije strateškog projekta. U okviru ovog postupka dodjele, sukladno OPKK, Prioritetnoj osi 3. Poslovna [...]

By | 2017-09-14T07:58:30+00:00 26. svibnja 2017.|

Projektima za razvoj ruralnog područja Grada Siska

Dva projekta vrijedna četiri milijuna kuna za Grad Sisak izradilo je poduzeće Sisak projekti te ih prijavilo za financiranje na mjeru  ruralnog razvoja „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“.  Projekti se odnose na gradnju novog vatrogasnog doma i multifunkcionalnog dječjeg igrališta u naselju Topolovac. Izgradnjom novog, funkcionalnijeg vatrogasnog doma pokušat će se podići [...]

By | 2017-09-14T07:58:40+00:00 18. svibnja 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja