Monthly Archives: siječanj 2017

//siječanj

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Prihvatljivi korisnici: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od […]

By | 2017-12-20T12:09:36+00:00 31. siječnja 2017.|

Održavanje info radionica za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Objavom natječaja za tip operacije 6.3.1.”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju […]

By | 2017-12-20T12:09:37+00:00 31. siječnja 2017.|

Poziv na dostavu prijedloga: Podrška reformi politike – inicijative za inovacije u području politike – Europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja

Cilj ovog poziva je utvrđivanje, ispitivanje, razvoj ili procjena inovativnih pristupa politici s potencijalom za njihovu opću primjenu te za doprinos […]

By | 2017-12-20T12:09:37+00:00 30. siječnja 2017.|

“Pametne priče” o pametnoj specijalizaciji

Objavljena je kratka zbirka "Pametnih priča" odnosno primjera provedbe pristupa pametne specijalizacije (S3) u državama članicama Europske unije. Platforma pametne specijalizacije (S3 Platforma) je pokrenuta na inicijativu Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije s ciljem pružanja znanstveno utemeljenog savjetovanja regionalnim i nacionalnim tijelima. Cilj S3 je poticanje inovacija u svrhu gospodarskog rasta [...]

By | 2017-12-20T12:09:37+00:00 30. siječnja 2017.|

Europska komisija predstavila izvještaj o provedbi Akcijskog plana za cirkularnu ekonomiju

Izvještaj predstavlja pregled do sada provedenih mjera za provedbu Akcijskog plana te ključnih ciljeva za 2017. godinu. Od pokretanja Akcijskog plana ključne aktivnosti su se provele u području otpada, ekodizajna, organskih gnojiva, sprječavanja bacanja hrane, ali i u području industrije, zelene javne nabave te građevinskom sektoru. Za 2017. godinu najavljena je Strategija za plastiku kako [...]

By | 2017-12-20T12:09:38+00:00 30. siječnja 2017.|

Poziv za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru PO 4 „Dobro upravljanje“ OP ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Cilj ovog poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. […]

By | 2017-12-20T12:09:38+00:00 27. siječnja 2017.|

Uskoro započinju pripremne radionice za Javni poziv „Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“ – prijavite se

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organizira seriju pripremnih radionica za Javni poziv „Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. […]

By | 2017-12-20T12:09:38+00:00 27. siječnja 2017.|

Financijska potpore za uspostavu grupa i organizacija proizvođača u poljoprivredi i šumarstvu

Cilj ovog poziva je pružanje financijske potpore za uspostavu grupa i organizacija proizvođača u poljoprivredi i šumarstvu. Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. […]

By | 2017-12-20T12:09:39+00:00 27. siječnja 2017.|

Program za održivi razvoj lokalne zajednice

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Ovim godišnjim programom Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture […]

By | 2017-12-20T12:09:39+00:00 26. siječnja 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja