Monthly Archives: lipanj 2016

//lipanj

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa EU za 2016.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom, provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i [...]

By | 2017-12-20T12:11:32+00:00 30. lipnja 2016.|

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Opći cilj je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Dok su specifični ciljevi natječaja;  poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora,odnosno predavača i mentora; stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz [...]

By | 2017-12-20T12:11:33+00:00 30. lipnja 2016.|

Preuzmite infografiku o rezultatima kohezijske politike od 2007. do 2013.

Kohezijska politika glavna je investicijska politika Europske Unije, koja djeluje u svim regijama i mnogim gradovima u Europskoj Uniji. Njezin glavni cilj je: otvarati nova radna mjesta, podizati poslovnu konkurentnost, poticati gospodarski rast, provoditi održivi razvoj i raditi na poboljšanju kvalitete života građana. Potreba da se izlože trenutna iskustva o postignutim rezultatima, iznese učinkovitost ulaganja [...]

By | 2017-12-20T12:11:33+00:00 30. lipnja 2016.|

ERASMUS –  Grad Sisak partner na projektu Youth+ Against Depression

Grad Sisak, srednja škola Narva Kesklinna Gümnaasium, iz Estonije te organizaciji SYTEV (Slovak Youth of Traveling, Education and Volunteering) iz Slovačke partneri su na odobrenom projektu iz programa ERASMUS. Ciljevi projekta, u čijoj je izradi sudjelovao Sisak projekti,  su skretanje pozornost mladih na temu mentalnog zdravlja i podizanja svijesti o tom problemu na lokalnoj i [...]

By | 2017-12-20T12:11:35+00:00 29. lipnja 2016.|

Poziv za prijavu programa i projekata za smanjenje i prevenciju socijalne isključenosti

Ministarstvo socijalne politike i mladih 23. lipnja 2016. godine objavilo je i Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina, kojim poziva zainteresirane organizacije na dostavu prijava sukladno objavljenom Pozivu. Na poziv se mogu prijaviti programi i projekti sukladno sljedećim [...]

By | 2017-12-20T12:11:35+00:00 29. lipnja 2016.|

Natječaji za projekte usmjerene mladima te prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih je dana na svojoj mrežnoj stranici objavilo dva Poziva i to Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna te Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima. Poziv za prijavu projekata [...]

By | 2017-12-20T12:11:35+00:00 28. lipnja 2016.|

Izravna dodjela sredstava iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, objavilo je pozive za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje”, Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje” i Prioritetne osi [...]

By | 2017-12-20T12:11:37+00:00 27. lipnja 2016.|

Natječaj za modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Predmet natječaja je ulaganje u šumarske tehnologije, strojeve, alate i opremu u predindustrijskoj obradi drva. Prihvatljivi prijavitelji su: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća koja su registrirana za djelatnosti prerade drva. Prihvatljivi troškovi vezani su uz: kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile itd.), kupnju novih i rabljenih strojeva, [...]

By | 2017-12-20T12:11:37+00:00 27. lipnja 2016.|

Poziv za prijavu za financijsku potporu projektima i programima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika

Ministarstvo socijalne politike i mladih je dana 23. lipnja 2016. godine objavilo Poziv za prijavu za financijsku potporu projektima i programima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika. Ovim pozivom udruge se pozivaju da prijave programe i projekte u području borbe protiv ovisnosti, koji doprinose rješavanju potrebe za intenzivnim razvijanjem mjera liječenja i psihosocijalnog tretmana [...]

By | 2017-12-20T12:11:37+00:00 27. lipnja 2016.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja