Monthly Archives: svibanj 2016

//svibanj

Preuzmite prezentacije sa edukacijskih radionica za natječaje Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Preuzmite prezentacije i upute sa održanih edukacijskih radionica povodom objave javnog poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. […]

By | 2017-12-20T12:11:47+00:00 31. svibnja 2016.|

Informativna radionica “Sisački poduzetnik 2016.”

Grad Sisak, OTP Banka d.d. Hrvatska i Sisak projekti d.o.o. pozivaju vas na informativnu radionicu predstavljanja natječaja za dodjelu poduzetničkih kredita za program „Sisački poduzetnik 2016.“ što će se održati  u Gradskoj vijećnici Grada Sisak. Rimska 26  u srijedu 1. lipnja 2016. godine s početkom u 13.00 sati. Cilj ovog predstavljanja je omogućiti poduzetnicima uvid [...]

By | 2017-12-20T12:11:47+00:00 30. svibnja 2016.|

Objavljen natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije

Na osnovu Pravilnika o provedbi Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna […]

By | 2017-12-20T12:11:48+00:00 30. svibnja 2016.|

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je 2 nova Poziva usmjerena djeci i mladima i to: Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu te Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i [...]

By | 2017-12-20T12:11:48+00:00 30. svibnja 2016.|

Obzor 2020: Sigurna, čista i učinkovita energija

Istraživanja iz područja Energije u okviru Obzora 2020. prije svega se odnose na prilagodbu postojećeg energetskog sustava u održiviji, konkurentniji i sigurniji sustav.Osim toga, europski energetski sustav treba se u manjoj mjeri oslanjati na uvoz goriva, a više se okrenuti korištenju različitih energetskih izvora, prije svega obnovljivih i prenosivih energetskih izvora koji ne izazivaju zagađenje [...]

By | 2017-12-20T12:11:49+00:00 24. svibnja 2016.|

Obavijest o natječaju energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavijestio je sve potencijalne prijavitelje da će se uvjeti natječaja energetske obnove obiteljskih kuća u 2016. godini mijenjati. Naime, Republici Hrvatskoj su u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za ovu namjenu raspoloživa sredstva europskih fondova te se, u suradnji s nadležnim ministarstvima […]

By | 2017-12-20T12:11:49+00:00 24. svibnja 2016.|

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga “Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020.”

Javni poziv otvoren je s ciljem pripreme indikativne liste projekata (zalihe projekata) čija bi se provedba mogla financirati sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Projekti koji se uvrste na indikativnu listu, moći će se prijavljivati na pozive Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta […]

By | 2017-12-20T12:11:50+00:00 24. svibnja 2016.|

Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. u dijelu vezanom za Mjeru 1.2. Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. […]

By | 2017-12-20T12:11:50+00:00 24. svibnja 2016.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja