Monthly Archives: ožujak 2016

//ožujak

Prihvaćen prijedlog o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske

Vlada RH je na sjednici prihvatila prijedlog o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine. […]

By | 2017-12-20T12:12:26+00:00 31. ožujka 2016.|

Otvoreni novi natječaji Sigurne, čiste i učinkovite energije

Otvoreno je 10 novih tema natječaja Energy Efficiency u području Sigurne, čiste i učinkovite energije. Europska komisija kroz ove pozive financirat će aktivnosti potpore i koordinacije (CSA - Coordination and support action), osim u temi EE-21-2016. Poveznice na natječaje i uvjeti za prijavu objavljeni su na Portalu za sudionike, a možete ih pronaći na sljedećim poveznicama: CALL: ENERGY EFFICIENCY EE-06-2016-2017: Engaging private consumers [...]

By | 2017-12-20T12:12:28+00:00 30. ožujka 2016.|

Publikacija o prioritetima Odbora regija Europske unije za razdoblje 2015.-2020.

Odbor regija savjetodavno je tijelo Europske unije koje je sastavljeno od lokalnih i regionalnih predstavnika svih 28 zemalja članica Europske unije. Članovi odbora iznose vlastita mišljenja o zakonodavstvu Europske unije koje izravno utječe na funkcoiniranje gradova i regija. […]

By | 2017-12-20T12:12:28+00:00 29. ožujka 2016.|

Odluka o zatvaranju dva natječaja za poduzetnike

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dalo je odobrenje Ministarstvu poduzetništva za zatvaranje dva natječaja: 1. „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ (referentna oznaka: KK.03.2.1.01.) 2. „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ (referentna oznaka:KK.03.2.1.02.) Kako bi spriječili da projektni prijedlozi pripremljeni prema postojećim uvjetima ne propadnu, krajnji rok za podnošenje prijava je do [...]

By | 2017-12-20T12:12:29+00:00 29. ožujka 2016.|

Novi Pravilnik za dodjelu potpore za produktivna ulaganja u akvakulturu

Predmet potpore koje se dodjeljuju u okviru ovog pravilnika odnosi se na ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture kako bi se potaknula okolišno održiva, resursno učinkovita, inovativna, konkurentna i na znanju utemeljena akvakultura. Za provedbu ove mjere je temeljem pravilnika alocirano 17 milijuna eura […]

By | 2017-12-20T12:12:29+00:00 25. ožujka 2016.|

Objavljen Poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma

Cilj ovog poziva je odabir urbanih područja u Republici Hrvatskoj u kojima će se provoditi ITU mehanizam. ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju u razdoblju 2014. – 2020. godine […]

By | 2017-12-20T12:12:30+00:00 24. ožujka 2016.|

60 milijuna kuna za programe javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici

Opći cilj ovoga poziva je Potpora pristupu zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ugroženih skupina te smanjenje nezaposlenosti kroz provedbu programa javnih radova usmjerenih na pružanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. […]

By | 2017-12-20T12:12:30+00:00 24. ožujka 2016.|

Uključite se u pripremu novog Zakona o javnoj nabavi

Uključite se u pripremu novog Zakona o javnoj nabavi na kojem Ministarstvo gospodarstva kontinuirano i intenzivno radi te je 3. ožujka 2016. godine, na Središnjem državnom portalu E-savjetovanje, objavilo Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o javnoj nabavi […]

By | 2017-12-20T12:12:30+00:00 23. ožujka 2016.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja