Monthly Archives: veljača 2016

//veljača

Započeo proces pojednostavljenja procedura za korištenje EU fondova

Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, onajavljuju dugo priželjkivano ubrzanje procesa povlačenja sredstava iz EU fondova, smanjenje administrativnih zahtjeva, bolju koordinaciju među nadležnim tijelima. U postupku dodjele bespovratnih sredstava, preciznije u fazi postupka dodjele, očekuje se spajanje pojedinih faza u smjeru smanjenja njihova broja s postojećih sedam na pet. […]

By | 2017-12-20T12:12:40+00:00 29. veljače 2016.|

Kutija alata za zapošljavanje osoba s invaliditetom“ – PRIRUČNICI ZA POSLODAVCE

Tijekom projekta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Sisak „Za vaše uključivanje“ izrađena je tzv. „Kutija alata za zapošljavanje osoba s invaliditetom“ koja se sastoji od dva priručnika namijenjena poslodavcima. Prvi priručnik nosi naziv „Primjeri dobre prakse pri zapošljavanju osoba s invaliditetom“ […]

By | 2017-12-20T12:12:41+00:00 29. veljače 2016.|

Predstavljanje nacrta predstojećih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za IRI i CEKOM

U svrhu boljeg informiranja potencijalnih nositelja projektnih ideja za projekte istraživanja i razvoja, Ministarstvo gospodarstva kao posredničko tijelo prve razine u provedbi Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014-2020,za Investicijski prioritet 1b, Specifični ciljevi 1b1 i 1b2, organizira predstavljanje nacrta predstojećih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za […]

By | 2017-12-20T12:12:41+00:00 29. veljače 2016.|

Ocjena državne pomoći za imovinu umanjene vrijednosti: vrednovanje i mehanizmi rješavanja

Natječaj je objavljen od strane Opće uprave Europske komisije za natjecanje u vezi pružanja podrške bankarskim ustanovama koje pružaju olakšice za imovine manje vrijednosti. Europska komisija je 2009. godine objavila komunikaciju o „postupanju s imovinom umanjene vrijednosti u bankarskom sektoru Zajednice”. […]

By | 2017-12-20T12:12:41+00:00 29. veljače 2016.|

Društvena solidarnost za socijalnu integraciju

Natječaj je otvoren u okviru Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EASI), instrumenta kojim upravlja Europska komisija i kojim se pruža financijska podrška u projektima doprinosa zapošljavanju, socijalnoj koheziji, borbi protiv socijalne isključenosti i poboljšanja uvjeta rada. […]

By | 2017-12-20T12:12:42+00:00 29. veljače 2016.|

Ciljani poziv za Europsku strategiju za Jadransko-jonsku regiju

Poziv je otvoren s ciljem promoviranja i poboljšanja rezultata projekata financiranih od strane prošlih poziva programa IPA Adriatic.   Specifični ciljevi poziva su sljedeći: Promoviranje studija izvodljivosti za provedbu EUSAIR aktivnosti, Jačanje sinergije između projekata i partnera te osiguravanje prijenosa rezultata, Razvoj i implementacija pokazatelja koji mogu predstavljati primjere dobre prakse za buduće projekte, [...]

By | 2017-12-20T12:12:42+00:00 29. veljače 2016.|

Novi investitor u industrijskoj zoni Novo Pračno

Grad Sisak je današnjim činom potpisivanja ugovora o pravu građenja dobio još jednog novog investitora koji će u Južnoj industrijskoj zoni Novo Pračno izgraditi dvije elektrane 5MW. Riječ je o tvrtki MONALP BIOMASS Sisak u čije je ime ugovor o pravu građenja potpisao Arsen Kantarci dok je u ime Grada Siska ugovor potpisala gradonačelnica Kristina [...]

By | 2017-12-20T12:12:43+00:00 26. veljače 2016.|

Prijedlozi mjera informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima

Objavljeni pozivi za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama. prijedloge m,jera pronađite kroz poveznice ovdje: […]

By | 2017-12-20T12:12:43+00:00 26. veljače 2016.|

Objavljena publikacija o programu Horizon 2020

Publikacija o programu Horizon 2020 je predstavljena kao vodič u kojoj se prikazuje detaljna analiza strukture aktualnog programa Europske unije. Cilj ove publikacije je pružiti detaljan opis programa Horizon 2020 te predstaviti različita tijela koja imaju značajnu ulogu u upravljanju i nadzoru EU sredstava koja su osigurana za razdoblje od 2014. do 2020. godine za znanstveno-istraživačke [...]

By | 2017-12-20T12:12:43+00:00 26. veljače 2016.|

Društvena solidarnost za socijalnu integraciju

Natječaj je otvoren u okviru Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EASI), instrumenta kojim upravlja Europska komisija i kojim se pruža financijska podrška u projektima doprinosa zapošljavanju, socijalnoj koheziji, borbi protiv socijalne isključenosti i poboljšanja uvjeta rada. […]

By | 2017-12-20T12:12:44+00:00 24. veljače 2016.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja