Monthly Archives: prosinac 2015

//prosinac

Postizanje maksimalne koristi od doprinosa iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za prioritete Komisije

Europska komisija je donijela izvješće o doprinosu iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) EU-ovoj strategiji rasta, planu ulaganja i prioritetima Komisije tijekom sljedećeg desetljeća. […]

By | 2017-12-20T12:13:14+00:00 30. prosinca 2015.|

Europska komisija donijela nove programe prekogranične suradnje

Europska komisija objavila je sedam novih programa prekogranične suradnje koji su vrijedni više od 740 milijuna eura. Programi se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta za pretpristupnu pomoć. […]

By | 2017-12-20T12:13:14+00:00 30. prosinca 2015.|

ESPON natječaji za Primijenjena istraživanja

Kroz program suradnje ESPON 2020 raspisan je natječaj za 7 Primijenjenih istraživanja: The Geography of New Employment Dynamics in Europe The World in Europe, global FDI flows towards Europe Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities Territories and low-carbon economy Inner Peripheries: national territories facing challenges of access to basic services of general interest [...]

By | 2017-12-20T12:13:15+00:00 30. prosinca 2015.|

Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici 2016.

Opći cilj ovog Poziva je podržati projekte koji pridonose provedbi gore navedene Strategije i Strateškog plana, s ciljem uključivanja starijih osoba u život zajednice i sprječavanje institucionalizacije. […]

By | 2017-12-20T12:13:15+00:00 29. prosinca 2015.|

Studija o gospodarskim koristima zaštićenih morskih područja

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća želi sklopiti ugovor o uslugama za provođenje studije o gospodarskim koristima zaštićenih morskih područja, kako bi se procijenila njihova uloga u plavoj ekonomiji. Glavni cilj ove studije je ocjenjivanje načina na koji zaštićena morska područja pružaju korist određenim sektorima plave ekonomije, […]

By | 2017-12-20T12:13:16+00:00 29. prosinca 2015.|

Podrška međunarodne koprodukcije fondova

Europski parlament i Vijeće objavilo je Poziv za prijavu projekata koji se odnosi na provedbu programa potpore za europski kulturni i kreativni sektor ( Kreativna Europa). U području jačanja kapaciteta audiovizualnog sektora, jedan od prioriteta u medijima pot-programa je: […]

By | 2017-12-20T12:13:16+00:00 29. prosinca 2015.|

Objavljen je natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj sa svrhom dodjele potpore vlasnicima ribarskih plovila ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. […]

By | 2017-12-20T12:13:17+00:00 29. prosinca 2015.|

Objavljen Vodič o sigurnosti dječjih igrališta

Nakon provedene opsežne analize zakonodavnog okvira i činjeničnog stanja u obavljanju djelatnosti i provedbi standarda sigurnosti djece na dječjim igralištima i u igraonicama, Ministarstvo gospodarstva objavilo je Vodič o sigurnosti dječjih igrališta. […]

By | 2017-12-20T12:13:17+00:00 28. prosinca 2015.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja