Monthly Archives: srpanj 2015

//srpanj

Pogledajte koji hrvatski proizvodi imaju zaštićene oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla u EU

Registracijom oznake na razini Europske unije naziv proizvoda postaje zaštićen na području cijele Europske unije od svakog izravnog ili neizravnog korištenja, ali i svake zlouporabe koja bi mogla dovesti potrošača u zabludu glede pravog podrijetla proizvoda te narušavanja ugleda proizvoda. […]

By | 2017-12-20T12:15:34+00:00 31. srpnja 2015.|

Ministarstvo poljoprivrede priprema raspisivanje novog natječaja iz Mjere 05 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Mjerom 05 “Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti” […]

By | 2017-12-20T12:15:34+00:00 31. srpnja 2015.|

Ministarstvo poljoprivrede zbog požara i suše raspisuje novi natječaj za Mjeru 5

Ministarstvo poljoprivrede preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju priprema raspisivanje novog natječaja za Mjeru 5 – obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti. […]

By | 2017-12-20T12:15:34+00:00 30. srpnja 2015.|

U sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” Hrvatskoj je do 2020. na raspolaganju 311 milijuna eura za projekte povećanja energetske učinkovitosti zgrada.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  u proteklih je mjesec dana otvorilo dva Javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstva […]

By | 2017-12-20T12:15:35+00:00 30. srpnja 2015.|

Otvoreno javno savjetovanje o Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Ministarstvo gospodarstva otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. […]

By | 2017-12-20T12:15:36+00:00 29. srpnja 2015.|

Javna rasprava za uređenje Gospodarske zone „Sisak-jug“

Upravni  odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska  objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Sisak-jug“, koja će započeti 10. kolovoza, trajati 15 dana i završiti 24. kolovoza 2015. godine. […]

By | 2017-12-20T12:15:36+00:00 29. srpnja 2015.|

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

Javni poziv je namijenjen obrazovnim institucijama koje imaju registriranu djelatnost za obavljanje izobrazbe i/ili poduke za odrasle osoba u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom. […]

By | 2017-12-20T12:15:38+00:00 28. srpnja 2015.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja