Monthly Archives: lipanj 2015

//lipanj

Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017., u dijelu vezanom za Mjeru 1.2. Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. […]

By | 2017-12-20T12:16:05+00:00 30. lipnja 2015.|

Europski parlament donio Uredbu o EFSI-ju: Otvoren put za početak provedbe Plana ulaganja za Europu

Na plenarnoj sjednici održanoj 24. lipnja, Europski parlament izglasao je Uredbu o Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSI), koji je okosnica Komisijina plana ulaganja u vrijednosti od 315 milijardi eura. […]

By | 2017-12-20T12:16:05+00:00 30. lipnja 2015.|

Komisija predlaže rekordno ulaganje od 13,1 milijarde EUR u prometnu infrastrukturu za potporu otvaranju radnih mjesta i rastu

Europska komisija danas je predložila dodjelu 13,1 milijarde EUR financijskih sredstava EU-a za 276 projekata u području prometa koji su odabrani u okviru prvih poziva na podnošenje prijedloga Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). […]

By | 2017-12-20T12:16:05+00:00 30. lipnja 2015.|

Javni poziv za iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija

Predmet javnog poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte razvoja kampova i marina s dodatnim sadržajima te tematskih parkova koji bi mogli imati perspektivu za sufinanciranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova EU. […]

By | 2017-12-20T12:16:06+00:00 29. lipnja 2015.|

Pilot projekt “Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja”

Cilj poziva je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja. […]

By | 2017-12-20T12:16:06+00:00 29. lipnja 2015.|

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje “tradicionalnih” projekata iz Programa Life 2014.-2020. za 2015. godinu

Predmet poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014.-2020. – “tradicionalni projekti”. […]

By | 2017-12-20T12:16:06+00:00 29. lipnja 2015.|

Foto natječaj ”Europe in my region”: Fotografirajte uspješne projekte i osvojite put u Bruxelles

Europska komisija foto natječajem Europe in my region želi čuti i vidjeti kako su EU projekti zaživjeli u vašoj zajednici! Odnosno, ovim natječajem želi slaviti projekte koji su doprinijeli promijeni u određenom području. Da biste sudjelovali u ovom natječaju, sve što trebate učiniti jest fotografirati projekt za koji pouzdano znate da je nastao financiranjem iz [...]

By | 2017-12-20T12:16:07+00:00 29. lipnja 2015.|

Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva

Ovim se natječajem dodjeljuje bespovratna potpora u svrhu poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača, radi daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda, ili usluge odobravanjem dodatnih sredstava u obliku bespovratne potpore. Ovim je natječajem planirano ukupno 7.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora. Prijave se zaprimaju do 1. studenog 2015. godine. [...]

By | 2017-12-20T12:16:07+00:00 29. lipnja 2015.|

Objavljen ”Katalog poduzetničkih ideja”: Najbolji poslovni planovi

Objavljena je dugo očekivana publikacija radova najmlađih sudionika programa Mreža mladih poduzetnika pod nazivom Katalog poduzetničkih ideja. Publikacija sadrži sveukupno petnaest poduzetničkih ideja inovativnih studenata i srednjoškolaca. […]

By | 2017-12-20T12:16:08+00:00 19. lipnja 2015.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja